"Cumhuriyetin müeyyidesi olacak bu müessesenin küşadında hissettiğim saadeti hiçbir teşebbüste duymadım ve bunu izhar ve ifade etmekle memnunum"


M. Kemal Atatürk

Fakültenin Tarihçesi ve Genel Yapısı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cumhuriyet'in ilk hukuk fakültesi olarak Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'un girişimiyle 1925 yılında Ankara'da kurulmuş, 5 Kasım 1925'te Kemal Atatürk tarafından törenle açılmış olan ''Ankara Adliye Hukuk Mektebin"ne kadar uzanır. Atatürk, Hukuk Mektebinin kurulmasını Hukuk Devriminin başlangıcı olarak görmüştür.


Ankara Adliye Hukuk Mektebi, aynı zamanda Cumhuriyetin ilk yüksek öğretim kurumudur. Okulun kurulmasının gerisinde yatan temel düşünce çağdaş Cumhuriyet Hukukunu koruyacak, öğretecek ve geliştirecek iyi eğitimli hukukçulara duyulan acil ihtiyaçtır.

1928 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Fakülte en fazla anabilim dalına sahip olmakla, yetkin öğretim elemanı kadrosuyla ve zengin müfredatıyla eğitim hizmetini halen sürdürmektedir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin müfredâtı, klâsik ders alanlarının yanı sıra, hukuk dünyasındaki çağdaş gelişmeleri izlemek üzere yeni hukuk konularına da bünyesinde zorunlu ve seçmeli ders olarak yer vermektedir. Bu müfredat kapsamında yetişen mezunlar hâkimlik-savcılık giriş sınavlarında, diğer kurumlar sınavlarında kayda değer başarı göstermektedirler.

Mezunlar ayrıca gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde meslek pratiğinde başarılı oldukları gibi belli başlı yurtdışı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapma ve burs olanaklarına ulaşabilmektedirler.

Ankara Üniversitesi'nin ve Fakültenin çeşitli toplumsal-kültürel faaliyetlerinden yararlanmanın yanısıra, uluslararası düzeyde sahip olunan en zengin bölgesel hukuk (ihtisas) kütüphanesi de öğrencilere hizmet vermektedir.

Ünlü mezunları arasında eski Cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer ile eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve Türk diplomat Ahmet Deniz Bölükbaşı vardır.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, tarihsel onurlu görevinin bilinci ile bu amaca 83 yıldır katkıda bulunmaktadır. Temel görevi hukukçu yetiştirmek, hukukun çeşitli alanlarında araştırmaları yönetmek ve desteklemek olan Hukuk Fakültesinde 110 akademik personel ile öğrenci işleri, kütüphane ve diğer yardımcı hizmetlerde görevli 45 idari ve teknik personel bulunmaktadır.

Bölümler


  • Kamu Hukuku Bölümü
  • Özel Hukuk Bölümü
  • Ekonomi ve Maliye Bölümü


İletişim

Web: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Ankara University Faculty of Law - 1925
E-posta: hukuk@law.ankara.edu.tr
Adres: Cemal Gürsel Caddesi No: 58 06590 Cebeci / ANKARA
Telefon: 0 (312) 595 50 00
Fax: 0 (312) 363 56 96