Felç olma ihtimalinin yüksek olduğu en tehlikeli yaralanmalardandır. Omurgayı meydana getiren omurların kayması omurga bağlarının yırtılması, omurların kırılması, sinirlerin zedelenmesi ve omuriliğin yaralanması olarak ortaya çıkabilirler. Sıklıkla boyun ve bel omurga bölgelerinde görülür.


Belirtileri

> Yaralanan bölgenin aşağısında duyu kaybı, hareketsizlik
> Yaralanan yerde yara, şişme olabilir
> Boyun omurga kırıklarında başın Öne sarkması sonucu solunum güçlüğü

İlk yardım

> Sert zemine sırtüstü yatırılır
> Solunum kontrol edilir, çene göğüsten uzaklaştırılır.
> Şok önlenir
> Yaralı hareket ettirilmeden atellenir.
> Kesinlikle oturtulmamalıdır