Trafik kazasının nerede, ne zaman ve nasıl olacağı önceden bilinemeyeceği için taşıtlarda önlem olarak ilk yardım çantası bulundurulur. İlk yardım çantasının taşınması aynı zamanda yasal bir zorunluluktur.


Trafik kazasında, ilk yardım için olay yerinde bulunan araç gereçlerle yetinilir. Çünkü, ihtiyaç duyulan malzemeyi kaza anında bulabilmek mümkün olmayabilir. Bu nedenle, ilk yardım malzemelerinin taşıtta bulundurulması çok önemlidir.

Üçgen Sargı

İlk yardım çantasında bulunması gereken malzemeler şunlardır: Turnike: Kol ve bacak gibi organlardaki kanamaları durdurmak için kullanılan, örgülü yapıda bir malzemedir. En az 50 cm uzunluktadır.
Steril gazlı bez: Genellikle 30 x 50 cm boyutunda örgülü, ince gözenekli ve pamuktan yapılmış steril özellikli malzemedir. Kanamalı veya yaralı bölgenin üzerine konularak kullanılır. İlk yardım çantasında en az beş adet bulundurulur.

İP

Büyük sargı bezi: 10 cm eninde, 3-5 metre boyundadır. Yara üzerindeki gazlı bezin yerinde tutulmasında ve kırıkların sarılmasında kullanılır. İlk yardım çantasında iki adet bulundurulması gerekir.

Hidrofil pamuk: Pansuman malzemesi olarak yaranın üzerine konulan gazlı bezin üstüne konularak kullanılır. Gazlı bezin üstünü besler ve sızan kanın akmasını önler. İlk yardım çantasında bulunması zorunludur.

Plaster: Bir yüzeyi yapışkan banttır. Yara üzerine konulan gazlı bezin yerinde kalmasını ve sargı bezinin açılmasını önlemek için sa-bitleştirici olarak kullanılır.

Plâstik örtü: 200 x 250 cm boyutlarındadır. Bu örtünün bir yüzü turuncu ve ışık yansıtıcı özellikte olmalıdır. Plâstik örtü, yaralının altına veya üstüne sermede kullanılır.
Makas: Yaralının giysisini kesmek için kullanılır. Makas, paslanmaz çelikten olmalıdır.

Üçgen sargı: Eşkenar üçgen biçiminde hazırlanmış sargı bezidir.

Esmark bandı: Kol ve bacaklardaki büyük kanamalı yaralarda, kanı durdurmak için esmark bandı kullanılır. Kanayan yerin üst kısmı bu bantla sıkıca sarılarak kanama durdurulur.

İçindekiler listesi: İlk yardım çantasında bulunan malzemeleri belirten bir listedir. İlk yardım çantasındaki malzemeler, her zaman noksansız ve temiz olarak bulundurulur. Son kullanma tarihi dolduğu için bozulan ve kullanıldığı için biten malzemelerin yerine yenileri konulur.
Bu malzemelerden başka Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ne göre ilk yardım çantasında; yapay solunum maskesi, hava yolu hortumu gibi malzemelerin de bulunması gerekir.

Yapay solunum maskesi: Yapay solunum yapmada kullanılır.
Hava yolu hortumu:Kaza sonucu solunumu durmuş ve solunum güçlüğü çeken kazazedelerin solunum yolunun açık tutulmasını sağlamak için kullanılan boru biçiminde bir araçtır.Ayrıca araçlarda ilk yardım kitabı, el feneri, yansıtıcılar, kalem, not defteri, battaniye gibi malzemelerin de bulundurulmasında yarar vardır.

ACİL YARDIM TELEFONLARINDAN YARARLANMA VE BU ARAÇLARIN KORUNMASI

Kazalarda, ilk yardım uygulanmasına hemen başlanmalıdır. En kısa sürede sağlık ve kurtarma ekibinin olay yerine gelmesi sağlanmalıdır. Bunun için haberleşme aracı olan cep telefonu, telsiz ve kulübe-lerdeki telefonlardan yararlanılır. Acil yardım telefon numaralarının bilinmesi zaman kaybını önler Otoyollara, caddelere ve yakıt istasyonlarına, haberleşmek için konulan telefonları iyi korumalıyız. Gerektiğinde yararlanabilmemiz,
Acil yardım isteyenler, kaza ile ilgili gerekli bilgileri sakin, kısa ve doğru olarak iletmelidirler.
Bir kaza durumunda karşı tarafa, aşağıdaki bilgiler verilmelidir: Haber veren kişi;

* Adını ve soyadını söyler, kiminle konuştuğunu sorar.
* Nereden aradığını söyler, kazanın olduğu yer hakkında bilgi verir, yakınında bulunan köprü, okul, alışveriş merkezi, cami vb. noktaları bildirir.
* Kazanın oluş şekli (yuvarlanma, çarpışma, devrilme)ni ve aracın durumunu bildirir.
* Kazanın oluş saatini belirtir.
* Kazada, yaralı sayısı, yaralıların durumu ve ilk yardım uygulaması ile yangın tehlikesi olasılığı gibi durumlarla ilgili bilgi verir.
İletişim sırasında, verilen haberin, karşı tarafın tam anladığından emin olunmalıdır


Bir kaza durumunda hemen 154 Alo Trafik, 155 Polis İmdat, 112 Hızır Acil Servis, 110 Yangın İhbar ve 156 Jandarma İmdat telefonlarından yardım istenebilir. Sağlık ocakları, jandarma, hastahane acil servisleri yardım alacağımız kurumlardır. Bu telefonlarla konuşmak ücretsizdir ve her yerden jetonsuz aranabilir.

Trafik kazaları cep telefonu, telsiz ve yerleşim yerlerindeki telefon kabinlerindeki telefonlar kullanılarak haber verilebilir. Acil durumlarda haberleşmek amacıyla yeni yapılan otoyollara her iki kilpmetrede bir acil yardım telefonları konulmuştur.

Acil yardım telefonları, insan hayatı için çok önemlidir. Bu nedenle, acil yardım telefonları gereksiz meşgul edilmemeli, konuşmalar kısa yapılmalıdır. Bu telefonlar korunmalı, zarar verenlere engel olunmalıdır.

KAZA YERİNDE ALINMASI GEREKEN TRAFİKLE İLGİLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kaza yerinde alınması gereken önlemler vardır. Bu önlemleri şöyle sıralayabiliriz:
a. Kaza yerinde alınması gereken ilk önlemler:

Kara yolunda bir kaza ile karşılaşan sürücü ve yayaların almaları gereken önlemler güvenlik bakımından önemlidir.

Kaza yapan aracın ön ve arkasına, sürücülerin 150 metreden rahatça görebilecekleri, kırmızı üçgen yansıtıcı (reflektör) konulmalıdır (Resim 7.22). Kırmızı ışık veren sinyalli cihazlar da kullanılabilir. Böylece, kaza yerinde diğer taşıtların ikinci bir kazaya yol açmaları önlenmiş olur. Kaza yerine yardıma gelen kişiler, araçlarını güvenli bir yere park etmeli ve dörtlü sinyallerini yakmalıdırlar.

Kazaya uğrayan taşıtın motoru durdurulmalı, akümülâtörün kutup başları sö-külmelidir. Ateşle yaklaşma engellenmelidir. Bu şekilde yakıt deposundan sızacak benzinin alev alması sonucu olası bir yangın tehlikesi önlenir.

Kaza yerindeki bir kişi, telefonla yardım ekiplerine haber vermeli, diğer kişi e yaralılara yardım etmelidir. Araç içerisinde bir yere sıkışmış veya çevreye fırlamış, araç altında kalmış kazazedeler tespit edilmelidir. Kazaya uğrayan taşıtın devrilmesi ve kayması önlenmelidir.

Kaza Yerinde Uygun İlk Yardım Ortamının Hazırlanması
Kaza yerinde yeni bir kaza veya yangın tehlikesi yoksa yaralıların yeri değiştilmemelidir. Ancak, yaralılar taşınabilecek durumdaysa, yangın veya ikinci bir kaza tehlikesi varsa yaralıların yeri değiştirilir. Bunun için de uygun bir ilk yardım ortamı hazırlanır. Kazaya uğrayanlar sakinleştirilir

ilk yardım yerinin seçiminde;

Güvenli yerde,
Cankurtaran ve diğer taşıma araçlarının kolayca yaklaşabileceği ve yaralıların Alayca taşınabileceği yerde,
Grup hâlinde çalışılabilecek ve kolay aydınlanabilecek şekilde,
yağmur, kar ve rüzgâr gibi olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek yerde olmasına dikkat edilmelidir.

İlk yardımı engelleyen kalabalık kaza yerinden uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca, olay yerinde ilk yardımda bulunanların güvenliği, önlem alınarak sağlanmalıdır.

c. Kaza Yerinde İnsan İlişkileri
Trafik kazaları beklenmeyen olaylardır. Kaza olaylarında çevreden yardım beklenir. Hepimizin karşılaşabileceği böyle bir felâket karşısında çaresiz ve yardım bekleyen insanların yardımına koşmalıyız.

Kaza yerine gelenlerin sinirlenmeleri, kavga etmeleri, tartışmaları ilk yardım çabalarını önler. Bunun için kaza yerindeki herkes, karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde davranmalıdır. Olgun davranışlar gösterildiğinde ilk yardım çabaları daha kolay ve hızlı şekilde yapılır.
Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek, yurttaşlık ve insanlık görevimizdir.