Memede Kitle : Memede kitle tüm meme hastalıklarının ortak belirtisidir.Bazen memedeki normal oluşumlarda elimize patolojik kitle gibi gelebilir.Adet dönemine yaklaşırken belirir ve adet sonrası yumuşar yada tamamen kaybolur. Bu kitle hissi, sınırları belli olmayan yumuşak lastik kıvamında pirinç taneleri gibi bir his verir.Gerçekte hiçbir hastalıkla ilgisi yoktur.Menopoz sonrası hanımlarda memedeki yeni bir kitle aksi kanıtlanıncaya kadar kanser olarak kabul edilmelidir. 30 yaş üzerindeki hanımlarda memedeki kitleyi değerlendirmek ve memedeki diğer alanları incelemek için mamografi çekilmelidir. Daha genç hastalarda kitlenin kistik yada solid olup olmadığını ayırmak için ultrasonografi yapılmalıdır. 30 yaşından daha genç hanımlarda beliren meme kitlesinin en sık sebebi fibroadenomdur. Fakat yinede 20 yaşından sonraki hastalarda memedeki solit kitlenin kesin patolojik tetkiki yapılmalıdır.


Meme Başı Akıntısı : Yeni doğanda anneden geçen hormonların etkisiyle her iki memeden süte benzeyen akıntı olur. Ergenliğin başlamasıyla bazen her iki memeden birkaç hafta süren berrak akıntı olur. Gebeliğin son 3 ayında ,süt vermenin başlangıcında memenin aşırı büyümesine balı her iki memeden kanlı akıntı olabilir.Bu durumlar dışında meme başı akıntısı ancak kendiliğinden olduğunda patolojik anlam taşır. Bunun dışında meme sıkıldığında meme başından sıvı gelmesinin patolojik bir anlamı yoktur. Selim meme başı akıntısı sıklıkla çift taraflıdır. Krem kıvamında beyazımsı veya yeşilimsidir. Bazı ilaçların alımında da kendiliğinden, çift taraflı,kansız meme başı akıntısı olabilir. Olası kanser düşündüren akıntılar ise kendiliğinden olur, kanlı olur ve bir tek kanaldan ortaya çıkar. Kendiliğinden kansız meme başı akıntıları kanser olmaksızın bazı meme hastalıklarında da olabilir. Ancak kanser ihtimali göz önünde bulundurularak mutlaka bu konuda deneyimli bir genel cerrahi uzmanına başvurulmalıdır.


Meme Kistleri : Meme kistleri özellikle doğurganlık döneminin son 10 yılında yaygındır.Bir meme kisti, sıklıkla hassas bir kitle olarak kendini gösterir.Meme kistlerinin büyük bir kısmı selimdir. Şikayetlerin rahatlatılması için büyük kistler aspire edilmelidir.Aspire edilen kist sıvısı kanlı ise patolojiye yollanmalıdır.Birlikte sert kitle varsa, aspirasyon sıvısı kanlı ise yada aspire edilen kistler tekrarlıyorsa kanser açısından şüphe uyandırmalıdır.


Meme Ağrısı : Hanımların çoğu yaşam boyunca meme ağrısı hisseder.Adet gören hanımların önemli bölümünde adete birkaç gün kala memelerinde bir yoğunluk, ağırlık hissi, hassasiyet ve bazen de hafif bir ağrı olur. Meme ağrısı olan hanımların çoğunda selim hastalıklar vardır. Yaygın nedenler:Fibrokistik değişiklikler, kistler, enfeksiyonlardır. Kanserde meme ağrısı çok nadirdir. Ağrının adetlerle ilgisi, birlikte kitle olup olmaması, beraberinde meme başı akıntısı olup olmaması önemlidir. 35 yaş üzerinde meme ağrısı olan hanımlara mutlaka mamografi çekilmelidir.Emziren kadınlarda meme ağrısı sıklıkla mastit yada meme absesine bağlıdır.Başka bir şikayeti olmayan hastalarda bazen sebepsiz 2 ay kadar sürüp kendiliğinden geçen meme ağrısı olabilir.Başka bir sebep bulunamayan hastalarda diyetinden kafeini çıkarınca meme ağrısı çoğunlukla geçer.Adet öncesi oluşan meme ağrısı bazen tuz alımını kısıtlayarak ve yağları diyette azaltarak ortadan kaldırılabilir.


Mamografi : Mamografi kanserleri deneyimli bir meme cerrahının bile yakalayabileceğinden daha küçük boyutta,aynı zamanda palpabl bir kitlenin olmadığı veya çok küçük veya çok derin kitlelerin olduğu durumlarda kalsifikayonlarla ortaya çıkarabilir. Elle hissedilebilecek kadar büyük olmadan mamografi ile tespit edilen meme kanserli hastaların sağ kalım oranı oldukça yüksektir.Bu sebepten mamografi tarama yöntemi olarak ana unsur olmuştur.Bununla birlikte elle tespit edilen meme kanseri kitlelerinin %10-15 kadarı mamografi ile görüntülenemez. Bu sebeptendir ki mamografi ve deneyimli genel cerrahi uzmanı tarafından yapılan meme muayenesi tarama için birbirini tamamlayıcı unsurlardır.Hiç bir meme problemi olmamış hastalarda 40 yaşından itibaren yılda 1 meme muayenesi ile birlikte mamografi yaptırması önerilir. Aile anamnezi olanlarda bu tarama daha erken yaşlarda başlatılmalıdır.


Emzirmeye Bağlı Mastit : Emzirmeye bağlı mastit, meme başı çatlakları ve sütün yeterince boşalmaması sonucu meme başı çatlaklarından giren bakterilerle oluşturulur. En sık doğumdan 1-3 ay sonra görülür. Doğumdan sonra meme başı bakımı ve hijyene dikkat edilerek emzirmeye bağlı mastit önlenebilir. Bu nedenle her emzirmeden önce meme başı karbonatlı suyla silinmeli, emzirme sonrası meme başı yıkanmalı ve göğüs peti kullanılmalıdır. Her iki memenin de boşalmasını sağlayacak şekilde emzirmelidir. Memede kızarıklık, ağrı, kitle, ateş şikayetleri olduğunda meme hastalıkları konusunda uzman bir genel cerraha başvurmalıdır.

Kendi Kendini Muayene : Meme kanserinin muayene ile bulgu vermesi belli aşamaları geçtiğini gösterir. Bununla birlikte birçok hanım kitle bulurum ve buda kanser çıkar endişesiyle kendi kendini muayene etmekten kaçınırlar.Kendi kendini muayene ile erken tespit edilen meme kanseri, meme kanseri nedeniyle oluşan ölümleri %25 oranında azaltmaktadır. Adet öncesi dönemde hormonların etkisiyle memede yoğunluk artışı olur, var olan kitle fark edilmeyebilir yada bu dönemdeki normal yapılar kitle gibi algılanabilir. Hanımlar memelerini akıllarına geldikçe değil adetten sonraki 5-7 inci günlerde muayene etmelidirler. Tercihen ayna karşısında bir meme, diğer elin parmaklarının uç ve iç kısımları ile muayene edilir. Her iki koltukaltı da o tarafın eli başa konularak diğer elle muayene edilir. Her ay yapılan muayene ile memenin normal kıvamına alışan eller yeni bir kitleyi daha kolay tespit edebilir.

Meme Kanseri : Meme kanseri kadınlarda en sık rastlanan kanser türü olup,bu sıklık giderek artmaktadır. Yenidoğan her 100 kız çocuğun yaşamı boyunca 10-12 sinin meme kanserine yakalanacağı bilinmektedir. Bir çok kanserde olduğu gibi meme kanserinde oluş sebebi bilinmemektedir. %25 inde genetik faktörlerin rol oynadığı bilinir.

Meme Kanseri Riskini Artıran Durumlar :

1-) İlk adetini erken yaşta gören hanımlarda geç yaşta görenlere göre risk daha fazladır.
2-) İlk doğumunu geç yaşta yapan hanımlarda risk daha fazladır.
3-) Hiç emzirmemiş yada kısa süre emzirmiş hanımlarda, uzun süre emzirenlere göre risk daha fazladır.
4-) Anne yada baba tarafında birden fazla yakınında ve özellikle erken yaşta meme kanserli yakınları olanlarda risk daha fazladır.
5-) Kilolu ve özellikle yağlı beslenen hanımlarda risk daha fazladır.
6-) Geç menapoza giren hanımlarda risk daha fazladır.
7-) Özgeçmişinde over yada endometrium kanseri olanlarda risk daha fazladır. 8-Menapoz sonrası mamografi yapılmadan replasman tedavisi uygulanan hastalarda risk daha fazladır