I. Pius (doğum Aquileia, Venetia - ölüm 155, Roma; yortu günü 11 Temmuz) diğer adıyla Aziz Pius. Yaklaşık olarak 140-155 yılları arasında papalık görevinde bulunmuştur. Papa olduğu sıralarda, Gnostisizm ve Markionculuğa karşı mücadele etmiş, inanışa göre 144-150 yılları arasında Markion'u aforoz etmiştir.