Atatürk Zamanında Kurulan Fabrikalar ve Kuruluşlar - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Atatürk Zamanında Kurulan Fabrikalar ve Kuruluşlar

 1. Mustafa Kemal Atatürk zamanın bir çok fabrika kurulmuştur. Atatürk sanayi hamleleri yaparak Türkiye'nin sanayisini güçlendirme istemiştir. Atatürk zamanın kurula bazı fabrikaların isimleri şunlardır.

  Anadolu Ajansı

  Ankara Hukuk Fakültesi

  Ankara Orman Çiftliği

  Bursa Merinos Halı Fabrikası

  Çocuk Esirgeme Kurumu

  Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü

  Devlet Hava Yolları

  Devlet İstatistik Enstitüsü

  Elektrik İşleri Etüt İdaresi

  Etibank

  Halkevleri

  İşbankası

  Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA)

  Merkez Bankası

  Merkez Hıfzısıha Enstitüsü

  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

  Sanayi ve Maadin Bankası

  Sümerbank

  Türk Dil Kurumu

  Türk Kuşu

  Türk Tarih Kurumu

  Türkiye Cumuriyeti Ziraat Bankası

  Türkiye Şeker Fabrikaları

  Uluslararası İzmir Fuarı

  Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü


  Güncelleme : 2017-07-19

Konu Etiketleri

atatürk zamanında kurulan fabrikalar ve fen kuruluşları, Atatürk'ün kurduğu fabrikalar, cumhuriyet döneminde kurulan fabrikalar, cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan sanayi kuruluşları

  Okunma: 4843 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -