Aşağıdak Ders Yabancı Siteden
Alıntı olarak sizlere Sunulmuştur.
1.Resminizi Açın.(CTRL+O)
2.Resmimizde Bulandırma Yani Blur Efekti
uygulanacaktır.Bunun için Efekten etkinlenmemesini
İstediğiniz Alanı Her hangi bir araç ile seçiniz.
[Ör:Polygonal Lasso toll]

227 - Photoshop Dersleri: Sinema Ekran Efekti Verme

3. Filter -> Lens Blur

228 - Photoshop Dersleri: Sinema Ekran Efekti Verme

4.Image -> Canvas Size.

229 - Photoshop Dersleri: Sinema Ekran Efekti Verme

Yukarıdaki ölçüler Benim Kullandığım Örnek için Geçerlidir.

VE SON :
230 - Photoshop Dersleri: Sinema Ekran Efekti Verme