Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yayınladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu na göre mevcut durum biraz düşündürücü.

Rapora göre Türkiye'de faaliyet gösteren alternatif işletmecilerin "Gelir/Yatırım" oranı Türk Telekom'dan daha fazla. Raporda AB ülkelerinde ve Türkiye'de yerleşik işletmeci ve alternatif işletmecilerin ortalama yatırım/gelir oranlarına yer veriliyor.

Buna göre Türkiye'de yerleşik işletmecinin (Türk Telekom) yatırım/gelir oranı %17,8 iken alternatif işletmeciler için %46,3 olarak veriliyor.
AB yerleşik işletmecileri ortalama yatırım/gelir oranı %13,5, AB alternatif işletmecileri için ise %25.

Bu verilere göre Türkiye'de alternatif işletmeciler oransal olarak Türk Telekom'a göre 3 kat fazla, AB alternatif işletmecilerine göre 2 kat fazla yatırım yapıyorlar.

Türk Telekom Yeterli Yatırımı Yapıyor Mu?


Aynı raporda, düzenleyici otoritelerin, piyasaya giriş engelleri ve etkin piyasa gücüne sahip olan işletmeciler konusunda dikkatli olması gerektiği, yerleşik işletmecilerin yeni işletmecilerin piyasaya girmesini tarifeleri yoluyla engellemesine yol açan fiyat sıkıştırmasının tespiti, bu konuda gerekli önlemlerin alınarak hizmet rekabeti ile birlikte altyapı rekabetinin de geliştirilmesi ve altyapı-hizmet ayrımı konusunda etkin rol oynaması gerektiği de vurgulanıyor.

TELKODER tarafından yapılan açıklamada alternatif işletmecilerin gelir/yatırım oranı açısından Türk Telekom'a oranla 3 kat fazla yatırım yapması son derece takdir edilmesi gereken bir durum olduğu, sabit telefon hizmeti ve hızlı internet alanlarında yatırım yapılabilmesini sağlayacak uygun koşulların varlığından söz etmenin mümkün olmadığı belirtildi.

Serbestleşmenin ve tam rekabet ortamının hem mevzuat hem de uygulama bakımından sağlanması, yapılacak yatırımların önkoşulu olarak gösterildi ve bu koşullar sağlandığı takdirde alternatif işletmecilerin yatırımlarının daha da artacağı belirtildi.