V
Vahap Çok bağışlayan, bol ihsan edici
(Erkek)
Vahdet Bir ve tek olma
(Erkek)
Vahdi Bir ve tek olmayla ilgili
(Erkek)
Vahid / t Tek, bir
(Erkek)
Vahide Tek, bir
(Bayan)
Vahit / d Tek, bir
(Erkek)
Varol Var olmakla ilgili / yüceltme ünlemi
(Erkek)
Vecdi Coşkunlukla, vecd ile ilgili
(Erkek)
Vecihi Soylu, asil
(Erkek)
Vedat Dostluk, sevme, sevgi
(Erkek)
Vefa Sözde durma
(Erkek)
Vehbi Tanrı vergisi
(Erkek)
Veli Sahip, eren, ermiş
(Erkek)
Vera 1. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. 2. Halk, mahluk, alem, kainat.
Kadın
Verda Verdane (merdane Osm.) / Verd (Ar.)'den Verda, gül anlamında
(Bayan)
Vesile Yol, araç, bahane
(Bayan)
Vicdan Kişiyi davranışları hakkında yargıya iten güç
(Bayan)
Vildan Kullar, köleler / Yeni doğmuş çocuklar
(Bayan)
Volkan Yanardağ
(Erkek)
Vural Vurup almakla ilgili
(Erkek)
Vuslat Kavuşma, yetişme, ulaşma
(Bayan)