Ay ve güneşin çekim kuvveti ile deniz , göl yüzeylerinde oluşan kabarma-alçalma hareketidir.


Gel-git olayında Ay'ın etkisi daha ( Dünyaya daha yakın olduğundan) fazladır.

Ay günü ile güneş günü arasındaki 50 dk. lık farktan dolayı gel-git olayı her gün bir önceki güne göre daha geç gerçekleşir.

Ay ve Güneşin etkisiyle gün içinde iki yükselme ve iki alçalma hareketi olur.

Yeniay ve dolunaydabüyük gel-git, ilk ve son dördünde küçük gel-git yaşanır.

Kabarma ve alçalma arasındaki seviye farkına gel-git genliği denir. Gel-git genliği iç denizlerde azdır (40-50 cm). Okyanus kıyılarında fazladır (10-12 m).

Türkiye'yi çevreleyen denizler bir iç deniz olduğu için gel-git olayının etkisi azdır.

Gel-git olayının etkisiyle akarsuların ağız kısmında oluşan doğal limanlara Haliç denir. Yurdumuzda haliç oluşumu yoktur.