O
Oben (Erkek)
deve
(Erkek)
Ogün Belirli gün, bilinen, beklenen gün
(Erkek)
Oğuz Doğru ve iyi adam, sağlam, güçlü
(Erkek)
Oğuzhan Oğuzların başı / Mete
(Erkek)
Okan Anlama, öğrenme
(Erkek)
Okay Beğenme, takdir etme
(Erkek)
Okşan Sevil, sevgiye değer ol
(Bayan)
Oktar Ok taşıyıcı / Ok+dar (Bayraktar gibi)
(Erkek)
Oktay Çok hiddetli, kızgın
(Erkek)
Olcay Talih, baht, ikbal
(Bayan)
Olcayto Bahtı açık, talihli
(Erkek)
Olgun İşe yarar, ya da yeterli duruma gelmiş
(Erkek)
Olgunay Olgun-ay. Dolunay.
(Erkek)
Onat İyi, güzel, düzgün, namuslu
(Erkek)
Onur Şeref, haysiyet, izzet-i nefs
(Erkek)
Onuralp Saygıdeğer, aziz, yiğit
(Erkek)
Orbay Ordu komutanı
(Erkek)
Orçun Ahlak, Töre
(Erkek)
Orhan şehrin yöneticisi,hakimi
(Erkek)
Orhan Kentin hakimi, yöneticisi
(Erkek)
Orhun Eski bir Türk devleti, Asya'da bir nehir
(Erkek)
Orkun Or+khun (han) Kentin hanı
(Erkek)
Orkut Kutlu kent
(Erkek)
Oruç Müslümanların yeme içmeden vs. uzaklaştıkları bir ibadet
(Erkek)
Osman Toy denilen, kazdan büyük bir kuşun yavrusu / Ateş gibi adam (Odman= Od +Man)
(Erkek)
Oya Dantel, süs, küçük kız kardeş
(Bayan)
Oytun Beğenilen güzel yer / Kutsal
(Erkek)
Ozan Halk şairi
(Erkek)
Ö
Öcal Öc almaktan, intikal alan
(Erkek)
Ömer Dirlik, canlılık yaşam gücü
(Erkek)
Önal Daima önde olmak
(Erkek)
Önder Lider, yönetici, şef
(Erkek)
Öner Lider,öncü
(Erkek)
Öykü Hikaye / Masal
(Bayan)
Özay Özlü, özü ay gibi aydınlık olan
(Erkek)
Özcan (Türkçe.) - Candan, samimi, içten
(Erkek)
/(Bayan)
Özcan Candan, içten
(Erkek)
Özdemir Gerçek, özlü demir
(Erkek)
Özden Soyca temiz, köleliği olmayan
(Bayan)
Özden Soyu temiz olan
(Erkek)
Özder Az ve öz konuşan
(Erkek)
Özen Dikkat, heves, itina
(Erkek)
/(Bayan)
Özer Özü er olan
(Erkek)
Özge Başka, yabancı, iyi güzel
(Bayan)
Özgün Orijinal, diğerlerine benzemeyen
(Erkek)
Özgür Serbest, hiçbir koşula bağlı olmayan
(Erkek)
Özhan Han soyundan gelen
(Erkek)
Özkan Temiz kan, soylu kişinin kanından gelen
(Erkek)
Özlem Hasret, birine ya da bir yere duyulan görme arzusu
(Bayan)
Özlen Görülmek istenilen ol, hasreti çekilen ol
(Bayan)
Öznur Gerçek ışık, ışığı özlü olan
(Bayan)