N
Nabi Yüksek, yüce, haber veren
(Erkek)
Naci Kurtulmuş, selamete kavuşmuş
(Erkek)
Naciye Kurtulmuş, selamete kavuşmuş
(Bayan)
Nadi Bağıran, haykıran
(Erkek)
Nadide Görülmemiş, görülmedik, ender bulunan
(Bayan)
Nadir Ender, az bulunur, seyrek
(Erkek)
Nadire Az bulunur, seyrek, ender bulunan
(Bayan)
Nafi Gelip geçen, etkili, sözü dinlenen
(Erkek)
Nafiz İşleyen, içeriye giden, delip geçen işleyen
(Erkek)
NÃ?GEHAN / Nagehan (Fars.) Ka. - Ansızın, birdenbire.vakitsiz
(Bayan)
Nahid Venüs, Zühre yıldızı
(Erkek)
Nahit Venüs, Zühre yıldızı
(Erkek)
Nail Ele geçiren, muradına eren
(Erkek)
Naim Uyuyan, uykuda olan
(Erkek)
Nalan İnleyen, feryad eden
(Bayan)
Namık Yazar, yazan kişi
(Erkek)
Nami Tanınmış, ünlü şöhretli
(Erkek)
Nasreddin Yardımcı, imdada yetişen
(Erkek)
Naşid Şiir söyleyen, şiir okuyan
(Erkek)
Naşide Şiir söyleyen, şiir okuyan
(Bayan)
Naşit Şiir söyleyen, şiir okuyan
(Erkek)
Naz Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış
(Bayan)
Nazan Nazlanan, işve yapan, cilve yapan
(Bayan)
Nazım Düzenleyen, tanzim eden
(Erkek)
Nazif Temiz, güzel
(Erkek)
Nazlı Naz eden, cilveli, işveli
(Bayan)
Nazmi Vezinli, kafiyeli sözle ilgili/ Düzenli
(Erkek)
Nazmiye Vezinli ve kafiyeli sözle, nazımla ilgili
(Bayan)
Nebahat Onur, şeref, ün
(Bayan)
Nebi Peygamber, Tanrı'nın buyruklarını kullara ileten
(Erkek)
Necat Kurtuluş, selamet
(Erkek)
Necati Kurtuluşa ermek
(Erkek)
Necdet Güçlü ve korkusuz
(Erkek)
Necip Soyu temiz, cömert
(Erkek)
Necla Çocuk, evlat, oğul, kuşak, sülale,nesil
(Bayan)
Necmettin Din'in Yıldızı
(Erkek)
Necmi Yıldızlarla ilgili , yıldızlara ait
(Erkek)
Necmiye Yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait
(Bayan)
Nedim Yakın dost, samimi arkadaş
(Erkek)
Nehir Irmak, büyük akarsu
(Bayan)
Nejat Soy, asıl, hesap
(Erkek)
Nergis Çiçekleri ayrı ayrı ya da bir kök üzerinde sarı ve beyaz renkte bir bitki
(Bayan)
Neriman Pehlivan, yiğit
(Bayan)
Nermin Yumuşak
(Bayan)
Nesim Hoşa giden hafif rüzgar
(Erkek)
Neslihan Han soyundan gelen
(Bayan)
Neslişah Şah soyundan gelen
(Bayan)
Nesrin Bir tür yaban gülü
(Bayan)
Neşe Sevinç, gönül ferahlığı
(Bayan)
Neşet Yetişme, meydana gelme
(Erkek)
Neva Türk Sanat Müziği'nde bir makam
(Bayan)
Nevin Yeni
(Bayan)
Nevra Işıklı parlak, çiçek
(Bayan)
Nevzad Yeni doğmuş çocuk
(Erkek)
Nevzat Yeni doğmuş çocuk
(Erkek)
Nezahat İç temizliği, paklık
(Bayan)
Nezaket Naziklik, zariflik, incelik
(Bayan)
Nezih Temiz, pak, seçkin
(Erkek)
Nezihe Temiz, pak
(Bayan)
Nice (Sıfat) Kaç, ne kadar.Birçok
(Bayan)
Nida Seslenme, çağırma, seslenen
(Bayan)
Nigar Resim, resim gibi güzel
(Bayan)
Nigar resim,resim gibi güzel güleryüzlü sevecen
(Bayan)
Nihad Tabiat, huy
(Erkek)
Nihal İnce ve düzgün vücutlu, fidan gibi
(Bayan)
Nihan Gizli, saklanmış, görünmeyen, sır, giz
(Bayan)
Nihat Tabiat, huy
(Erkek)
Nil Afrika kıtasında bir nehir
(Bayan)
Nilay (Arapça.) İki nil. Seyhan ve Ceyhan nehirleri. Fırat ve Dicle nehirleri.
(Bayan)
Nilgün Mavi renkte, çivit rengi
(Bayan)
Nilüfer Geniş yapraklı, durgun sularda yetişen bir su bitkisi
(Bayan)
Nimet İyilik, iyi bir yaşantı için gerekli şeyler
(Bayan)
Nira Ancak rüyada karşılaşılabilen nadide güzel ekleyen :Muhammet AYHAN
(Bayan)
Nisa Kur'an-ı Kerim'in 4. Sures, Sûre, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. â??Nisââ? kadınlar demektir.
(Bayan)
Nisa Kadın
(Bayan)
Nisan Yılın dördüncü ayı
(Bayan)
Niyazi Yalvarma, yakarma
(Erkek)
Nizam Sıra, dizi, düzen, kural
(Erkek)
Nizamettin Düzenli, tertipli
(Erkek)
Nizami Kurallara uygun, düzenle ilgili
(Erkek)
Noyan Baş komutan.bey
(Erkek)
Nuh Eski metinlerde rahat anlamında / Bir peygamber adı
(Erkek)
Numan Kan / gelincik
(Erkek)
Nur Işık, parıltı aydınlık, Allah'ın gönderdiği ışık
(Bayan)
Nural Kutsal ışık
(Bayan)
Nuran Işıklı, nurlu, aydın
(Bayan)
Nuray Ay ışığı gibi nurlu
(Bayan)
Nurcan Işık canlı, can ışığı
(Bayan)
Nurefşan Nur saçan
(Bayan)
Nurettin (Nureddin) Aydınlatın, dinin getirdiği nur
(Erkek)
Nurgül Işıklı gül, gül gibi güzel ve aydınlık
(Bayan)
Nurhan Aydın hükümdar
(Bayan)
Nuri Işıklı, ışıktan geleni
(Erkek)
Nuriye Işıklı, ışıktan gelme
(Bayan)
Nursel Sel gibi ışık
(Bayan)
Nurseli Işık seli
(Bayan)
Nurşat Nura boğulmuş
(Erkek)
Nurşen Işık gibi şen ve güler yüzlü
(Bayan)
Nurtaç Nurlu taç taşıyan
(Erkek)
Nurten Teni ışık gibi beyaz olan
(Bayan)
Nusred-t Tanrı yardımı
(Erkek)
Nusret -d Tanrı yardımı
(Erkek)
Nükhet Güzel ve hoş kokulu
(Bayan)
Nüzhet Zevk, keyif, istek, tad
(Erkek)