Çöplerin Çevreye Zararları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Çöplerin Çevreye Zararları

 1. Tekniğine göre uzaklaştırılamayan ve depolanamayan katı atıklar ve çöpler önemli derecede çevre kirlenmesine neden olmakta, halk sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Çöplerin toplanması, geri kazanılması ve imha edilmesi hala önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.


  Evsel ve ticari yapılardan, endüstriyel işlemlerden atılan her türlü madde katı atık tanımına girmektedir. Katı atıklar, genelde evsel ve endüstriyel atıklar olarak iki kategoride incelenmekte, çevre ve insan sağlığı üzerinde yarattıkları etkiler dolayısıyla da ikinci bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadırlar. Bu ikinci sınıflandırmaya göre tehlikeli olarak sözü geçen atıklar hem kısa dönemli akut etkiler doğuran hem de uzun dönemde çevre üzerinde potansiyel bir tehdit oluşturan maddelerdir. Söz konusu tehlike atıkların bileşiminde bulunan maddelerden kaynaklandığından evsel, kentsel, ticari, tıbbi, endüstriyel kaynaklı tüm atıklarda bulunabilecek çeşitli bileşenlerin, bu atıkların tehlikeli, zararlı olmasına yol açabilecekleri açıktır.


  Atıkların yeterince iyi bir şekilde yönetilmemesi çevre ve insan sağlığı için riskler oluşturmaktadır.

  Çöplerden hastalık taşıyan en önemli iki faktör, sinekler ve farelerdir. Buralarda barınan; kuşlar, fareler ve diğer hayvanlar mikrop ve çeşitli bulaşıcı hastalıkları çevreye yayabilmektedir. Sinekler, çok çabuk ve fazla üreme kabiliyetine sahiptir. Araştırmalar bir desimetre küp çöp içinde, 2500 adet sineğin üreyebildiğini göstermektedir. Sinekler, dizanteri ve benzeri pek çok salgın hastalığı taşıyabilir. Fareler, sadece insanlar ile direkt temas etmekle kalmazlar ayrıca hastalık nakleden böcekleri de vücutlarında taşıyarak zararlı olurlar. Çöp ve katı atıklar aracılığı ile 200 çeşit bulaşıcı hastalığın taşınıp yayıldığı bilinmektedir. Bu nedenle, çöplükler sağlığımızı tehdit eden en büyük üreme ve yayılma kaynaklarını oluşturmaktadır.


  Yağışlardan sonra çöp sahalarından sızan suların toprağa geçerek bu yolla yeraltı suların ayrışması, yeraltı sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Çöp dökülen alanın çevreye olan etkilerinden biri de, ayrışma sonucu ortaya çıkan ve koku problemi olan gazların, çevreye kötü kokularının yayılmasına neden olmasıdır.
 2. 2011-03-03 #2
  bu çok uzun.daha güzel olabilirdi.ama ödevime yardımcı oldu.siteye koyduğunuz için teşekkürler.:) (:

 3. 2013-03-05 #3
  Bu Çöplerin Çevreye Zararları Konusu Çok İyi Çok Bilgi Öğrendim Anwey Sana Tesekkür Ederiz ...

 4. 2013-03-12 #4
  ödevime yardımcı oldu

  Okunma: 11224 - Yorum: 3 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -