Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her geçen gün azalıyor. Doğal kaynaklarımızı daha verimli bir şekilde kullanmalıyız. Ambalaj atıklarının geri kazanımıyla, doğal kaynaklarımızı daha az tüketiriz. Örneğin, kağıdı geri dönüştürerek, kağıttan kağıt üretiyoruz. Kağıt üretimi için ağaç kesimini azaltıp, ormanların yok olmasına engel olabiliriz. Plastiği geri dönüştürerek petrol tüketimini önleyebiliriz.


Enerji tasarrufu sağlar.

Geri dönüşüm işlemleri, hammaddeden üretim işlemlerine göre daha az sayıdadır. Bu nedenle, geri dönüşmüş malzeme üretimi sırasında önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanır. Örneğin, bir alüminyum kutunun geri dönüşümü, içecek kutusunun birincil hammaddesinden üretimine göre yüzde 90 enerji tasarrufu sağlar. Kağıdın geri dönüşümü ile üretimde yüzde 50 oranında enerji tasarrufu sağlanır.


Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar.

Geri dönüşüm, atıkların hammaddeye dönüştürülmesi ile doğal kaynak kullanımını azaltır. Böylece, doğal kaynakların hızlı bir şekilde tüketilmesini önlemeye yarar. Ayrıca, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanır. Bu, ülke ekonomisine önemli katkılar getirir.

Atık miktarı azalır.

Geri dönüşüm sayesinde daha az atık üretilir, çöplüklere daha az atık gider. Atıkların taşınması ve depolanması kolaylaşır. Pahalı yatırımlar olan düzenli çöp depolama alanlarının kullanım süreleri uzar.

Geri dönüşüm geleceğe yatırım demektir.

Geri dönüşüm bilinciyle döngüyü kurduğumuzda, gelecek kuşakların da bizim yararlandığımız doğal kaynaklardan yararlanma şansına sahip olmalarını sağlayabiliriz.

Geri kazanınca ne olur?

Ambalaj atıkları, türlerine göre farklı biçimlerde geri kazandırılır:

Plastik ambalaj atıklarının geri kazanımından çeşitli ürünler elde edilir.

Örneğin:
Deterjan şişeleri, çöp kutuları ve benzeri ürünler
Yağmur ve atık su boruları
Marley ve çeşitli plastik dolgu malzemeleri
Çeşitli plastik oyuncak ve kırtasiye malzemeleri
Sentetik halı tabanı
Sentetik elyaf ve dolgu malzemesi

Metal ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile her çeşit metal malzeme ve ürün üretilebilir.

Cam ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi ile tekrar cam şişe ve kavanoz üretilir.

Kağıt ve Karton ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile tekrar kağıt ve karton üretimi yapılır.

Meşrubat ve içecek kartonlarının geri kazanılmasıyla YEKPAN® elde edilerek, yapı izolasyonu sağlanır veya masa, sandalye, dolap, vb. mobilyalar üretilebilir. Karton, kağıt hammaddesi olarak kullanılır.

Cam, metal, plastik ve kağıt/karton ambalaj atıkları, geri kazandırılarak, başka bir ürün veya yeni ürünler için ikincil hammadde üretilir.

Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm

Geri kazanım ve geri dönüşümden ne anlıyoruz?
Geri dönüşüm ve geri kazanım aynı anlamı mı taşıyorlar?
Cam, metal, plastik ve kağıt/karton gibi değerlendirilebilir atıklar, çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülür. Bu atıkların bir takım işlemlerden geçirildikten sonra, hammadde olarak üretim sürecine sokulmasına geri dönüşüm denir.

Değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması, sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye dönüştürülmesi geri kazanım olarak adlandırılır.

Geri kazanım, tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da içerdiğinden daha geniş kapsamlıdır. Geri dönüştürülebilir atıklar çöplerden ayrı ve temiz olarak toplanmalıdır. Çağdaş, etkin ve sürdürülebilir bir atık yönetimi, ancak ambalaj atıklarının çöpten ayrı toplanmasıyla mümkün olabilir. Geri dönüştürülebilir atıklar çöpe karıştıklarında kirlenirler.

Bu nedenle yeni ürün elde edilemez; ya da, elde edilecek yeni ürünün kalitesi düşük olur. Ambalaj atıklarının ayrı toplanarak geri kazandırılması, bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de yasal bir zorunluluktur.

Geri kazandırılabilir nitelikteki ambalajlar hangileridir?

Plastik ambalajlar : Plastikler, petrol ve petrol türevlerinden elde edilir. Kimyasal yapılarına göre, değişik türlerde plastik ambalajlar vardır. Günlük hayatta kullandığımız plastik ambalaj malzemelerine örnekler:


Su ve meşrubat ambalajları,
Sıvı yağ ambalajları,
Deterjan ve şampuan kutuları,
Kullanılmış plastik ev eşyaları (leğen, bulaşıklık, naylon kaplar, vs...)
Yoğurt ve margarin kapları,
Plastik bidonlar, vs...


Metal ambalajlar : Metaller, yeryüzünü oluşturan çeşitli minerallerin işlenerek saflaştırılması sonucunda üretilirler.Evlerimizde gıda ve içecek ambalajlarında kullanılan 2 tür ambalaj malzemesi vardır.

Bunlara örnek; teneke veya alüminyum'dur.
Tenekeler mıknatısla çekilebilme özelliğine sahiptirler. Yemeklik yağ tenekeleri, konserve kutuları ve meşrubat kutuları günlük hayatta kullandığımız metal ambalaj malzemelerine örneklerdir.Cam Ambalajlar: Camın hammaddesi silisli kumdur. Cam ambalajlar içine konulan ürünün görülebilmesi ve sağlıklı olması nedeni ile tercih edilen bir ambalaj çeşididir.Camın geri dönüşümü uzun yıllardır yapılmaktadır.

Günlük hayatta kullandığımız cam ambalaj malzemeleri cam şişe ve kavanozlardır.

Kağıt ve Karton Ambalajlar: Kağıt ve karton en çok kullanılan ambalaj malzemesi türüdür. Kağıdın hammaddesini selüloz adı verilen madde oluşturur.

Selüloz çok kıymetli bir maddedir, kaynağı ormanlarımız ve özel yetiştirilen bitki türleridir. Bu nedenle, belki de en kıymetli atık cinsi kağıt ve kartondur. Kağıt ve karton atıkların sağlıklı bir şekilde geri kazanımı için temiz bir şekilde toplanması ve cinslerine göre ayrılması şarttır. Kağıdın geri dönüştürülmesi, ormanları korumamızı sağlar. 1 Ton kağıdın geri dönüştürülmesi ile, 17 adet büyük ağacın kesilmesini önlemiş oluruz. Ayrıca, kağıt ve karton atıkların geri dönüşümü ile enerji tasarrufu sağlanır.

Kompozit ambalajlar (İçecek, sos gibi sıvı yiyecekler barındıran kartonlar): Bu ambalaj türü, süt ve meyve suyu gibi içeceklerin, sıvı gıdaların ambalajlanmasında kullanılır. Bu ambalajların yüzde 80'i kağıt ve az bir oranda plastik ve alüminyumdan oluşmaktadır. Bu malzeme sayesinde, içecekleri saklama süresi daha uzun olabilmektedir