Jerfî - Erkek - Farsça - Derinlik. Derin deniz
Jeyn - Erkek - Farsça - (bkz. Jiyan)
Jiyan - Erkek - Farsça - Coşmuş, kükremiş, kızgın