I-İ Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

İBRAHİM İbranice'de hakların babası anlamında

İDRİS Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi

İHSAN Bağışlamak, yardım etmek, iyilik etmek

İLBEY Egemen olan, vali

İLCAN Ülkede en sevilen

İLGİ İlişki, Yakınlık duyma

İLHAM İçe doğma, esin

İLHAMİ İçine doğmakla ilgili

İLHAN Bir ülkenin egemen hanı

İLKAN İran'da devlet kuran Türk hükümdarı

İLKAY Ayın ilk günlerindeki hali

İLKCAN İlk doğan erkek çocuklara verilen ad

İLKE Temel düşünce, prensip, Temel bilgi, Davranış kuralı

İLKER İlkle ilgili, ilk erkek çocuk

İLKİN Öncelikle, ilkle ilgili, ilk olan

İLTEKİN Tek eşsiz ülke

İLTER Yurdunu seven, koruyan

İLYAS Mersin ağacı

İMDAT Yardım dilemek, yardım istemek , yardım beklemek

İNAL Kendisine inanılan

İNAN Dizgin, Yönetme, İman

İNANÇ Bir düşünceye bağlılık, İman, Doğru, emin

İNAYET İyilik, lütuf

İRFAN Bilme, anlama, Sezme, kavrama gücü

İSA Hristiyanlığın kurucusu peygamber

İSHAK Hüzünlü öten bir tür kuş

İSKENDER Tarihte fetihleriyle ünlü bir hükümdar

İSLAM Hz. Muhammed'in kurduğu son din / Teslimiyet

İSMAİL İbrahim peygamberin Tanrı'ya kurban adadığı oğlunun adı

İSMET Haramdan ve günahtan çekinen

İSRAFİL Dört büyük melekten biri

İSTEMİ/HAN Göktürklerin ünlü hakanı

İŞCAN Çalışkan

İZZET / İZZETTİN Değer, kıymet, ululuk, yücelik