Geri dönüşüm, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin tekrar üretim süreçlerine kazandırılmasıdır. Her geçen gün artan ihtiyaç karşılanmış olur. Böylece doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Büyük miktarda enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşümü sağlanan maddeler şunlardır:


  • Cam
  • Kağıt
  • Alüminyum
  • Plastik
  • Pil
  • Motor yağı
  • Akümülatörler
  • Beton
  • Organik atıklar
  • Elektronik atıklar