Göz kapaklarında çeşitli kitleler gelişebilir. Bu kitleler iyi huylu veya kötü huylu olabilir. Bu kitleler şunlardır:

100 - Göz Kapağı Kitleleri

İyi huylu kitleler

 • Viral siğiller
 • Süperfisiyel dermoid kist
 • Seboreik keratoz
 • Aktinik keratoz
 • Kutanöz horn
 • Piyojenik granulom
 • Ben (nevüs)
 • Keratoakantom
 • Kapiller hemanjiyom
 • Porto şarabı lekesi


Kötü huylu kitleler

 • Bazal hücreli karsinom
 • Skuamoz hücreli karsinom
 • Sebase bezi karsinomu
 • Melanom
 • Merkel hücreli karsinom


Bu tür kitlelerin tedavisi çoğu kez ameliyatladır. Alınan kitlenin patoloji incelemesine gönderilmesi gereklidir. Bazı kapak kitleleri ise (örneğin kapiller hemanjiom), kitle içine kortizon enjeksiyonu ile tedavi edilebilir.