H
Habib Sevgili, dost
(Erkek)

Habibe Seven, sevgili, dost
(Bayan)

Habil Habil. Hz. Adem'in oğullarından, Kabil'in kardeşi, Kabil tarafından öldürülmüştür. Yeryüzünde ilk öldürülen kişidir.
(Erkek)

Hacer Taş, kaya parçası, çakıl
(Bayan)

Hacı Hicaz'a gidip hac törenine katılan
(Erkek)

Hadi (Arapça)1. Yenilene yardım eden, yardımcı. 2. Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Kılavuz, rehber. 3. Önde giden kimse. 4. Mızrak ucu.
(Erkek)

Hadis Hz.Muhammed'in söz ve davranışları
(Erkek)

Hadiye (Arapça)1. Yenilene yardım eden, yardımcı. 2. Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Kılavuz, rehber. 3. Önde giden kimse. 4. Mızrak ucu.
Kadın
Hafız Ezberleyen/ Özellikle Kuran-ı Kerimi ezbere okuyan
(Erkek)

Hafize Koruyucu, esirgeyici
(Bayan)

Hafsa Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) zevcelerinden biri ve Hz. Ömer'in (R.A.) kızı.
(Bayan)

Hakan Büyük Han, Hanlar hanı (Hükümdar anlamına=Han)
(Erkek)

Haldun Kalp, yürek / Yüreklilik
(Erkek)

Hale Ayın çevresinde görülen ışıklı halka
(Bayan)

Halide Sürüp gelen, sürekli, geç yaşlanan
(Bayan)

Halil İçten, dost çok yakın arkadaş
(Erkek)

Halim Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı
(Erkek)

Halis Saf katkısız duru
(Erkek)

Halit Süregelen, sürekli, geç yaşlanan
(Erkek)

Haluk Herkesle iyi geçinen iyi ahlaklı
(Erkek)

Hamdi Hamd eden, şükreden / Tanrı ile ilgili
(Erkek)

Hami Koruyan, arka çıkan, koruyucu
(Erkek)

Hamid Şükredici
(Erkek)

Hamide Şükredici, hamd edici
(Bayan)

Hamit Şükredici
(Erkek)

Hamiyet İnsanın aile ve ülkesini koruma çabası, iyilik severlik
(Bayan)

Hamza Aslan
(Erkek)

Handan Gülen, şen
(Bayan)

Hande Gülüş, gülme / alay etme, eğlenme
(Bayan)

Hanefi Tanrı'nın birliğine iman eden
(Erkek)

Hanım Soylu kadın, (Bayan)
(Bayan)
Hanife Allah'ın birliğine inanan, iman eden
(Bayan)

Harika Eşyanın tabiatı dışında, doğa üstü, garip şey, olağanüstü
(Bayan)

Harun Huysuz at / Postacı / İnatçı
(Erkek)

Hasan Güzellik, iyi davranma, iyilik
(Erkek)

Hasibe Kişisel değeri olan, ünlü soydan gelen
(Bayan)

Hasip / Hasbi Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen
(Erkek)

Haşim Ezen, kıran, parçalayan
(Erkek)

Haşmet İhtişam, büyüklük, görkemlilik
(Erkek)

Hatem/ Hatemi Sonuncu en son olan / Mühürcü
(Erkek)

Hatice Erken doğan kız çocuğu
(Bayan)

Havin Yaz mevsimi (Kürtçe)
(Bayan)

Havva Allah'ın yarattığı ilk kadın
(Bayan)

Hayal İnsanın beyninde kurduğu düşünceler , kesitler, olaylar
(Bayan)

Hayat Yaşam, doğumdan ölüme kadar geçen süre
(Bayan)

Hayati Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan
(Erkek)

Haydar Aslan / Çok cesur
(Erkek)

Hayrettin Hayır eden, hayır sahibi
(Erkek)

Hayri Hayırla, iyilikle ilgili
(Erkek)

Hayriye Hayırla, iyilikle ilgili
(Bayan)

Hayrullah Allah'ın hayırlı ettiği
(Erkek)

Hayrünissa Kadınların hayırlısı
(Bayan)

Hazal Haz duy, tad al.
(Bayan)

Hazan Güz, sonbahar
(Bayan)

Hazar Barış / Bir yerde oturma hali
(Erkek)

Hazel/Hazal Kuruyup dökülen ağaç yaprakları
(Bayan)

Hazım Hezimete uğratan
(Erkek)

Hediye Armağan, bahşiş
(Bayan)

Helin Kuş Yuvası
(Bayan)

Hıfzı Saklamak, korumak, hafızaya almak
(Erkek)

Hıncal Öc al, intikam al anlamında
(Erkek)

Hızır Darda kalanların yardımına koşan
(Erkek)

Hicri Göç eden / Hicrete ait, hicretle ilgili
(Erkek)

Hidayet Doğru yolu arama / Yol gösterme
(Erkek)

Hikmet Felsefe, gizli, bilinmeyen güç
(Erkek)

Hilal Gül yanaklı
(Bayan)

Hilâl / Hilal (Arapça)Ayın ilk günlerdeki durumu, yeni ay, ayça.
(Bayan)

Hilmi Yumuşak huylu, sabırlı
(Erkek)

Hilmiye Yumuşak huylu, ince nazik kimse.(Arapça)
(Bayan)

Himmet Çalışma, çaba
(Erkek)

Hira Peygamber Efendimiz'e(S.A.S) ilk vahyin geldiği Hira Dağı'ndaki mağaranın ismi.Cebrail(Vahiy Meleği) Peygamberimiz'e ilk defa bu mağarada görünüp vahyi bildirmiştir.
(Bayan)
/(Erkek)

Hişam Eski bir Endülüs hükümdarının adı
(Erkek)

Huban (Farsça)Güzeller, sevgililer.
(Bayan)

Hulki İyi ahlaklı iyi huylu
(Erkek)

Hulusi Saflık, doğruluk, içtenlik
(Erkek)

Huri Cennet kızı, melek
(Bayan)

Huriye Melekle ilgili, melek gibi
(Bayan)

Hurşit Güneş
(Erkek)

Hüdaverdi Allah verdi, çocuk özlemi çeken aileler ilk çocuklarına genellikle bu adı verirler
(Erkek)

Hülya Kuruntu, hayal
(Bayan)

Hüma insanlara mutluluk getireceğine inanılan kuş,mutluluk,Fatih Sultan Mehmet'in annesinin ismi
(Bayan)

Hümeyra Aklık, beyazlık
(Bayan)

Hüner Marifet, beceri, herkesin yapamadığı şeyleri yapmak
(Bayan)

Hürmüz Zerdüşt dininde, iyilik ve hayır tanrısı
(Bayan)

Hürrem Sevinçli, hoş vakit geçiren, gülümseyen
(Bayan)

Hürriyet Özgürlük
(Bayan)

Hüsam / Hüsamettin Keskin kılıç / Dinin keskin kılıcı
(Erkek)

Hüseyin Ruh ve madde güzelliği
(Erkek)

Hüsniye Güzellikle ilgili, güzelliğe ait
(Bayan)

Hüsnü Güzellikle ilgili, güzelliğe ait
(Erkek)

Hüsrev Büyük padişah, hükümdar
(Erkek)
Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür ağaç
(Bayan)