F
Fadıl Erdemli, üstün, parlak
(Erkek)

Fadime Fatma adının bir söyleniş biçimi
(Bayan)

Fahir Övünülecek, parlak, şanlı, güzel
(Erkek)

Fahrettin / Fahri Karşılıksız kabul edilen görev,iş
(Erkek)

Fahri Onursal / ekleyen Fahri ÇAKALOĞLU
(Erkek)

Fahri /Fahrettin Karşılıksız kabul edilen görev,iş
(Erkek)

Fahriye Bir işi çıkar beklemeden yapan
(Bayan)

Fahrünissa Övünülecek değerde kadın
(Bayan)

Faik Başkalarından daha ileri, üstün
(Erkek)

Fakir Yoksul
(Erkek)

Faruk Bir işi sonuca ulaştıran
(Erkek)

Fatıma (Arapça)1. Sütten kesilmiş. 2. Kendisi ve zürriyeti cehennemden uzak kılınmış.- Hz. Peygamber'in Hz. Hatice'den dünyaya gelen en küçük kızının adıdır. Hicretten 18 yıl önce 605'te Mekke'de dünyaya gelmiştir. 632 yılında Medine'de vefat etmiştir. 18 yaşında iken Hz. Ali ile evlenmiş, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Ümmü gülsüm ve Hz. Zeyneb adında dört çocuğu vardır. Rasûlullah (s.a.s)'tan sonra 6 ay yaşamıştır. Lakabı Zehra'dır.
(Bayan)

Fatih Ele geçiren, fetheden
(Erkek)

Fatih Yüce, her zaman lider, fetheden
(Erkek)

Fatma Sütten kesme / Aslı Fatima
(Bayan)

Fatmanur Fatma ve nur kelimelerinden türetilen isim
(Bayan)

Fatoş Fatma adının halk arasında bir başka söyleniş biçimi
(Bayan)

Fazıl Erdemli, manevi değerce üstün
(Erkek)

Fazilet Erdem / İyi huyların tümü
(Bayan)

Fehim/ Fehmi Anlayışlı, çabuk kavrayan
(Erkek)

Fehime Anlayışlı, çabuk kavrayan
(Bayan)

Fehmi / Fehim Anlayışlı, çabuk kavrayan
(Erkek)

Ferah Bol geniş / Rahatlık veren / Gönlü şenlendiren
(Bayan)

Feray Aydınlık, parlak
(Bayan)

Ferda Yarın, gelecek zaman
(Erkek)

Ferda Yarın / Gelecek zaman/ mecazi anlamda kıyamet günü
(Bayan)

Ferdi Bireysel, tek başına
(Erkek)

Ferhan Sevinçli, mutlu
(Erkek)

Ferhat Rahatlık
(Erkek)

Ferid Eşsiz benzersiz
(Erkek)

Feride Tek eşsiz, benzeri olmayan
(Bayan)

Feridun Tek, eşsiz, benzeri olmayan
(Erkek)

Feriha Sevinçli, ferah
(Bayan)

Ferit Eşsiz benzersiz
(Erkek)

Ferruh Kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü
(Erkek)

Fethi Fetheden,fetih hakkında yazılan kaside.
(Erkek)

Fevzi Kurtuluş ve zaferle ilgili, üstünlük başarı
(Erkek)

Feyyaz Bereketli, gür, bol
(Erkek)

Feyza Başarılı, refah içinde, mutlu
(Bayan)

Feyzi Verimlilik, bolluk
(Erkek)

Feyzullah İlhamını Allah'tan alan
(Erkek)

Feza Gökyüzü, uzay
(Erkek)

Fidan Ağaçların genç ve yeni yetişeni
(Bayan)

Figen Çiçek demeti / Gölge yapan, gölge düşüren
(Bayan)

Fikret Düşünmek, düşünceye dalmak
(Erkek)

Fikri Düşünce ile ilgili / fikir sahibi
(Erkek)

Fikriye Düşünce ile fikir ile ilgili
(Bayan)

Filiz Ağaçtan süren taze dalcıklar
(Bayan)

Firdevs Cennetteki altıncı bahçenin adı
(Bayan)

Fişengi Namus uğruna atılan kurşun
(Erkek)

Fuad Yürek, kalp gönül
(Erkek)

Fuat Yürek, kalp gönül
(Erkek)

Fuldem Her zaman geniş açık görüşlü
(Bayan)

Fulden Her zaman geniş açık görüşlü
(Bayan)

Fulya Nergislerden soğan köklü bir bitki
(Bayan)

Funda Küçük çalılık / Süpürge otu
(Bayan)

Furkan İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / Kuran-ı Kerim
(Erkek)

Füreyya Parlak, ışıltılı günler
(Bayan)

Füruzan Çok parlak, parlayıcı, aydınlık
(Bayan)

Füsun Efsun / Büyü, sihir