E
Ebru (Farsça kökenli)Kaş. Bir nevi dalgalı kumaş ve kâgıt ismi.
(Bayan)

Ece Reis / Ulu / İleri gelen
(Bayan)

Ecem Kraliçem, benim sultanım
(Bayan)

Ecmel (Arapça.). - En güzel, çok güzel, en yakışıklı.
(Erkek)
/(Bayan)

Ecrin Allah'n hediyesi
(Bayan)

Eda Anlatış yolu ve biçimi / Sevimli olma hali
(Bayan)

Edip Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenen kişi
(Erkek)

Ediz Değerli yüksek
(Erkek)

Efdal (t) En değerli en yüksek.
(Erkek)

Efe Batı Anadolu yöresi yiğitlerinin ortak adı
(Erkek)

Efecan Hareketli, ele avuca sığmaz, akıllı (afacan)
(Erkek)

Eflatun Açık mor, leylak rengi ile erguvan arası / Bilgin, bilgili.
(Erkek)

Efsa (Kaynak:Osmanlıca Sözlük)Sihirbaz. Efsuncu. İnsanı teshir edici. | cennet ırmaklarından birinin adı
(Bayan)

Eftalya Bir dönemin ünlü gayrimüslim ses sanatçısı Denizkızı Eftalya'dan
(Bayan)

Ege Yüce, büyük ulu / Ülkemizin Batısındaki deniz
(Erkek)

Egehan Engin denizlerin hükümdarı
(Erkek)

Egemen Bir yere hakim olan
(Erkek)

Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü
(Erkek)

Ekber Kebir kelimesinden, En büyük
(Erkek)

Ekin Tahılın ekiminden, harman dönemine kadarki hali / Kültür
(Erkek)

Ekin Buğday / Tahılın ekimden harman dönemine kadarki hali / Kültür
(Bayan)

Ekrem Pek cömert, iyiliksever
(Erkek)

Ela Sarıya çalar kestane rengi
(Bayan)

Elçim Deste demet tutam ekleyen : Yağmur USLU
(Bayan)

Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne
(Bayan)

Eldem Sevimli, cana yakın
(Erkek)

Elif Arap alfabesinin ilk harfi / dost tanıdık / ışık saçan güzel kız
(Bayan)

Elvan Renkli, renk renk / güzel kokuların yayılması
(Bayan)

Elvan Renk renk, çok renkli
(Erkek)

Emel Güçlü istek / Umulan ve beklenen şey
(Bayan)

Emin Güvenilen, inanılan kimse
(Erkek)

Emine Güvenilir, inanılır kimse
(Bayan)

Emine (Ar.) Ka. - 1. Arapça'daki Amine kelimesinin Türkçeleştirilmiş şeklidir. 2. Peygamberimizin annesi,inanılır güvenilir
(Bayan)

Emir Reis, aşiret başı, Emreden
(Erkek)

Emirhan Emir veren hükümdar, hanın emri
(Erkek)

Emra ece,emreden,kraliçe
(Bayan)

Emrah Emir veren hükümdar, hanın emri
(Erkek)

Emrah Saz çalıp oynayan
(Erkek)

Emre Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük (Erkek)
kardeş
(Erkek)

Emrullah Allah'ın emri
(Erkek)

Ender Seçkin, eşi benzeri az bulunan
(Erkek)

Engin Ucu bucağı olmayan genişlik
(Erkek)

Enis / Enes Sevimli, dost cana yakın
(Erkek)

Enise Sevimli / Dost / Cana yakın arkadaş
(Bayan)

Ensar Hz. Muhammed'i Medine'ye davet edenlere verilen isim
(Erkek)

Enver En ışıklı, en parlak
(Erkek)

Eranay Yetişip gelen ay / ekleyen Yağmur USLU
(Erkek)

Eray Ay gibi parlak (Erkek)
(Erkek)
Ercan Er canlı, korkusuz yiğit
(Erkek)

Ercan iyimser,cesaretli
(Erkek)

Ercüment Saygıdeğer, itibarlı, onur sahibi
(Erkek)

Erçin Erken doğan, En erken davranan
(Erkek)

Erdal Erken yeşeren dal / Er + Dal
(Erkek)

Erdem Fazilet, insanın insan yapan değerleri
(Erkek)

Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden
(Erkek)

Erdinç Dinç (Erkek)
Er + Dinç
(Erkek)

Erdoğan Doğuştan yiğit / Erken doğan
(Erkek)

Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren
(Erkek)

Eren Ermiş kişi
(Erkek)

Erenay Ermiş olan Ay gibi nurlu
(Erkek)

Ergin Olgunlaşmış, güngörmüş
(Erkek)

Ergun Sert başlı oynak hızlı at / Sulu serpken kar (Ergün)
(Erkek)

Erhan Yiğit hakan
(Erkek)

Erhun Hun'lu yiğit
(Erkek)

Erim Sevgi, mutlu haber
(Erkek)

Erinç Rahat, dirlik
(Erkek)

Erkan (Erkek)
kanlı
(Erkek)

Erkin Koşulsuz iş gören
(Erkek)

Erkut Kutlu yiğit
(Erkek)

Erman Erdemli yiğit
(Erkek)

Erol (Erkek)
ol sözünde dur anlamında
(Erkek)

Ersen Kolay, zor olmayan
(Erkek)

Ersin (Erkek)
sin anlamında
(Erkek)

Erşat Doğru yolu bulan
(Erkek)

Ertaç (Erkek)
liği taç gibi taşıyan
(Erkek)

Ertan Tan gibi ateş renkli er
(Erkek)

Ertem Erdem / Fazilet
(Erkek)

Ertuğrul Temiz yürekli doğru yiğit
(Erkek)

Esad Çok uğurlu ve mutlu, Oldukça mutlu, daha saadetli. 2. Çok hayırlı. â?? Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır. Esad b. Zürare: Sahabedendir. Künyesi Ebu Umame'dir. Akabe bey'atmdan önce müslüman oldu. 1.2. ve 3. Akabe bey'atlarında hazır bulundu. Medine'ye İslamı ilk tebliğ eden sahabidir. Hicretin II. yılında Şevval ayında (Bedir öncesi) vefat elti.
(Erkek)

Esad(t) Çok uğurlu ve mutlu
(Erkek)

Esen Sağ, salim, sağlıklı,alımlı
(Erkek)
/(Bayan)

Esen Sağ salim, rahat, mutlu sağlıklı
(Bayan)

Eser Rüzgarın esmesi/ Ortaya konan yapıt
(Bayan)

Esin Rüzgar / İlham /İçe doğan duygu ve düşünce
(Bayan)

Eslem Daha sağlam, en selâmetli, en sâlim.
belirtilmemiş
Esma Adlar , isimler
(Bayan)

Esmanur Adı nur
(Bayan)

Esmeray Ay güzelliğinde esmerlik
(Bayan)

esra (arapça) hızlı,seri,hareketli
(Bayan)

Esra Arapça seri kelimesinden (ardarda sıralanan)'den esra
(Bayan)

Eşref Şerefli, şeref sahibi / Uğurlu
(Erkek)

Ethem Kara, yağız at (Edhem)
(Erkek)

Evin (Türkçe)1. Bir şeyin içindeki öz, cevher. 2. Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü. 3. Çok taneli başak. Tohum, tane.
(Bayan)

Evren Kainat, yaratılmışların tümü
(Erkek)

Evrim Aşamalarla kendini gösteren ilerleme,değişim
(Erkek)

Evşen Hafif / Şen olan ev gibi de tanımlanabilir
(Bayan)

Eylül Yılın 30 gün süren 9. ayı (Güz'ün başlangıcı)
(Bayan)

Eyşan Şanlı güzel, güzelliği ile ünlü
(Bayan)

Eyşe Güzel, akıllı ekleyen : Eyşe DEMİR
(Bayan)

Eyüp Sabrın simgesi olmuş bir peygamber
(Erkek)

Ezel Başlangıcı olmayan
(Erkek)

Ezgi Kulağa gelen güzel ses, melodi
(Bayan)

Ezo Güzelliği dillere destan olmuş Gaziantep yöresinde yaşamış adına türküler yakılmış kişinin adı , Ezo Gelin.Diğer yerel adları : Ezov, Özo, Özö, Özey'dir
(Bayan)