Ç
Çağan Bayram, şenlik, mutlu gün
(Erkek)

Çağatay Küçük tay, çocuk gibi sevimli / Çağatay hanlığından olan kimse
(Erkek)

Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun
(Erkek)

Çağdaş Uygar,modern / Çağdaş Kiriş tarafından eklenmiştir.
(Erkek)

Çağla Badem, erik ve Kaysı gibi meyvaların ham hali
(Bayan)

Çağlar Çağıldayarak akan su, şelale
(Erkek)

Çağrı Davet
(Erkek)

Çağrı Davet
(Bayan)

Çakabey 11.yy'da İzmir yöresinde beylik kuran Türk Beyi
(Erkek)

Çavuş Askerde bir rütbe
(Erkek)

Çelebi Efendi, görgülü, terbiyeli
(Erkek)

Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı
(Erkek)

Çelik Su verilerek sertleştirilmiş demir
(Erkek)

Çeliker Çelik gibi güçlü insan
(Erkek)

Çetin Güç, zor, engelli
(Erkek)

Çevik Atak, hareketli
(Erkek)

Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor
(Erkek)

Çılga Cadı,huysuz / ekleyen : Burcu
(Bayan)

Çınar Geniş yapraklı kalın gövdeli uzun ömürlü bir ağaç
(Erkek)

Çiçek Bitkilerin üreme organlarını taşıyan renkli bölümü
(Bayan)

Çiğdem Zambakgillerden bir tür kır bitkisi
(Bayan)

Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü
(Bayan)

Çise / Çisem Çiseleyen yağmur damlası
(Bayan)

Çisem Çiseleyen yağmur
(Bayan)

Çisem çiseleyen yağmur
(Bayan)

Çisil İnce yağmur.
(Bayan)

Çolpan Gözleri uzağı iyi gören, ileri görüşlü