Seçimlerde herhangi bir dış müdahale olmaması, insanların çekinmeden oy kullanabilmeleri için, oyların başkalarının görmeyeceği bir şekilde kullanılması gerekir.


Gizlilik hem oy kullanırken kimseye görünmeme hem de kullanılan oyu kimsenin görememesi şeklinde gerçekleşmektedir.