Ömer İsminin Anlamı, Kökeni - Ömer İsminin Anlamı Nedir

Cinsiyet : Erkek
Köken : Arapça
Anlamı : İslam Devleti'nin II. Halifesi Ömer b. Hattab. Dünya durdukça adaletinden dolayı ondan bahsedilecek. Cennetle müjdelenmiştir. Hak ile Batılı çok iyi ayırt edebilen bir alim olduğu için Ömeru'1-Faruk adını almıştır