Eymen İsminin Anlamı, Kökeni - Eymen İsminin Anlamı Nedir

Cinsiyet : Erkek
Köken : Arapça
Anlamı : 1. Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu. 2. Sağ taraftaki. Eymen b. Hureym:. Sahabedendir. Mekke'nin alınışı sırasında müslüman oldu. Babası ve amcası Bedir şehitlerindendir. Hadis rivayctiylc ün kazandı.