Visual Basic Başlangıç - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Visual Basic Başlangıç

 1. Visual Basic Başlangıç / VB Başlangıç

  Visual Basic Editörü 2 - Visual Basic Başlangıç Bilgisayar programlarını geliştirmek için kullandığımız araçlara editör deriz.Visual Basic için kullandığımız editör sadece visual basic için tasarlanmıştır ve 4 versiyondan oluşur. Bunlar;

  Learning Edition
  Standart Edition
  Professional Edition
  Enterprise Edition
  Bu editörlerin kullanım açısından hiç bir farkı yoktur. Farklılıkları ise içerdikleri programlama modülleri, araçları ve nesnelerden ibarettir.
  Visual Basic editörünü çalıştırmak için Başlat->Programlar->Microsoft Visual Studio->Microsoft Visual Basic menülerini kullanabilirsiniz veya daha önceden kaydetmiş olduğunuz Visual Basic Proje dosyalarına çift tıklama yolunu kullanabilirsiniz. Eğer proje dosyasını kullanarak Visual Basic editörünü çalıştırırsanız direk olarak seçtiğiniz proje açılacaktır. Başlat menüsü ile Visual Basic editörünü çalıştırısanız karşınıza yeni proje türünü seçmenizi, en son çalışılan projelerden birini açmanızı veya daha önce çalıştığınız proje dosyasının yerini göstermenizi amaçlayan bir diyalog karşınıza gelecektir (Resim 1.1).


  141 - Visual Basic Başlangıç

  Resim 1.1 Visual Basic başlangıç diyalog penceresi.
  Bu ders kapsamında göreceğiniz konuları uygularken Standart EXE türündeki proje türünü seçebilirsiniz. Standart EXE proje türünü seçtikten sonra "Aç" düğmesine tıkladığınızda yeni bir projeyi Visual Basic editörü sizin için hazırlar(Resim 1.2).

  142 - Visual Basic Başlangıç

  Resim 1.2 Visual Basic editörü.

  Visual Basic projelerini geliştirken en çok kullanılan editör araçları Resim 1.2'de gösrterilen Toolbox, Project Manager, Properties Window, Form Penceresi dir.
  ToolBox : Form Penceresi üstüne yerleştireceğimiz nesneleri eklemek için kullanılan araç çubuğudur. Form üstüne bir nesne eklemek için üstündeki simgelerden istenilen nesnenin simgesine tıklanıp form üstüne resim çizilir gibi eklenir.
  Project Manager : Üstünde çalıştığılan projenin form, modül vb. temel nesneleri arasında geçiş yapmak, projeye yeni form, modül vb.nesneleri eklemek ve projeye eklenmiş olan form, modül vb. nesneleri projeden çıkarmak için kullanılan proje yönetim penceresidir.
  Properties Window : Proje içindeki nesnelere ait özelliklerin görüntülendiği ve değerlerinin değiştirilmesi için kullanılan penceredir. Kullanımda özellikleri değiştirilecek nesne(ler) seçildikten sonra değişiklik Properties Window içindeki iki sütunlu tablonun sağ sütunundaki değer değiştirilir.
  Form Penceresi : Proje dahilinde istenilen sayıda form kullanılabilir. Proje doğrultusunda geliştirilen programın arayüzlerini oluşturduğumuz tasarımları oluşturduğumuz bölümdür.
  Editör ile çalışırken kullanılmayan pencere ve araç çubuklarını saklamak için veya kullanılacak pencere veya araç çubuğu saklı ise tekrar görünür hale getirmek için View menüsünü kullanalır.(Resim 1.3 )

  143 - Visual Basic Başlangıç

  Resim 1.4 View Menüsü

  Nesne 2 - Visual Basic Başlangıç Programlar hazırlanırken kullanıcı arayüzünde kullanıcı ile programın iletişime geçmesini sağlayan veya bir amaç doğrultusunda hazırlanmış programlama araçlarıdır. Örneğin Label 144 - Visual Basic Başlangıç nesnesi programın arayüzüne yerleştirilen ve kullanıcı tarafından değiştirilemeyen metinleri kullanıcıya sunmayı amaçlayan görsel bir nesneyken, Timer 145 - Visual Basic Başlangıç nesnesi kullanıcının göremeyeceği fakat belirtilen zaman aralıklarında istenilen görevleri yerine getiren bir nesnedir.
  Nesnelerin Özellikleri : Bir program geliştirirken veri girişini, sunumlarını ve özel uygulamaları nesneleri kullanarak gerçekleştiririz. Bir nesneyi kullanmak o nesnenin özelliklerini amaçlar doğrultusunda değiştirebilmek ve olaylarını iş akışını sağlayacak şekilde kullanmak anlamındadır. Bir nesnenin yatay ve düşey konumu, adı, görünürlüğü ve erişelebilirliği bir nesnenin temel özellikleridir. Nesnelere ait özellikler değiştirilirken aşağıdaki ifade kullanılır :
  Nesnenin adı = Label1
  Nesnenin özelliği = Caption
  Nesnenin özelliğinin yeni değeri = "Visual Basic" ise
  Label1.Caption = "Visual Basic"
  Komut satırı Label1 nesnesinin Caption özelliğini "Visual Basic" olarak değiştirecektir. Nesnelerin bir çok özelliği çalışma anında (Run Time) değiştirilebilirken adı (Name) özelliği gibi bazı özellikleri sadece tasarım anında (Design Time) değiştirilebilir.
  Nesnelere Ait Olaylar : Bir nesneye kullanıcının müdahalesi veya sistemin müdahalesi anında nesnenin programı yönlendirmesi için hazırlanmış alt programlar (Sub Routine) olay olarak adlandırılır. Örneğin bir bilgi girişi ekranında bütün bilgileri girdikten sonra "Kaydet" düğmesine mouse ile tıklandığında "Kaydet" düğmesinin (Caption özelliği "Kaydet" olan düğmenin ismi Command1 varsayılmıştır.) Private Sub Command_Click olayı çalışır ve programcı programın "Kaydet" düğmesine tıklanıldığında yapması gerekenleri bu alt programa kodlar. Aşağıdaki örneği inceleyiniz.
  Private Sub Command1_Click()
  Label1.Caption = Text1.Text
  End Sub
  Yukarıdaki programın açıklaması : Programın ekranında adı yani Name özelliği Label1 olan bir Label, adı Text1 olan bir TextBox ve adı Command1 olan bir CommandButton bulunmaktadır. Command1 düğmesine tıklanıldığında Label1'in içeriğini (Ekranda görünen statik metni) Text1'in içeriği (Kullanıcının Text1'e yazdığı metin) yap.
  Temel Visual Basic Nesneleri 2 - Visual Basic Başlangıç 144 - Visual Basic Başlangıç Label Nesnesi : Label nesnesi ekranda yani kullanıcı arayüzünde kullanıcının değiştiremeyeceği sabit metinleri kullanıcıya sunar. Label nesnesinin en çok kullanılan özellikleri;
  Name : Her nesnenin olduğu gibi Label nesnesinin de Name özelliği vardır. Bir nesnenin Name özelliği nesnenin programın içindeki adıdır. Bu özellik sadece tasarım anında değiştirilebilir.
  Caption : Label nesnesinin ekranda görünen metnini içeren özelliğidir. Caption özelliği değiştiğinde ekrandaki metinde aynı anda değişecektir. Name özelliği ile Caption özelliği karıştırılmamalıdırlar.
  Label nesnesine ait olaylar;
  Click : Kullanıcı mouse ile nesnesinin üstüne tıkladığında oluşan bir olaydır. Herhangi bir parametresi yoktur.
  DblClik : Kullanıcı mouse ile nesnesinin üstüne çift tıkladığında oluşan bir olaydır. Herhangi bir parametresi yoktur.
  MouseMove : Kullanıcı mouse imlecini nesnenin üstünde hareket ettirdiği zaman oluşan olaydır. Parametreleri;

  Private Sub Label1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

  End Sub
  Button : Integer veri tipinde bir parametredir ve mouse'un hangi tuşuna basıldığını gösterir. Parametrenin değerlerine göre ifade ettikleri;
  Button Parametresinin değeri Basılı olan düğme 0 Hiçbiri 1 Sol 2 Sağ 3 Sol ve Sağ
  Shift : Integer veri tipinde bir parametredir ve klavyenin hangi fonksiyon tuşuna basıldığını gösterir. Parametrenin değerlerine göre ifade ettikleri;
  Shift Parametresinin değeri
  Basılı olan tuş
  0 Hiçbiri 1 Shift 2 Ctrl 4 Alt 3 Shift+Ctrl 5 Shift+Alt 6 Ctrl+Alt 7 Shift+Ctrl+Alt
  X ve Y : Single veri tipindeki parametrelerdir ve mouse'un ekran üstündeki koordinatlarını verirler.
  MouseDown : Kullanıcı nesnenin üstündeyken mouse'un bir tuşuna bastığı zaman oluşur. Parametreleri MouseMove olayının parametreleri ile aynıdır ve aynı şekilde çalışırlar.
  MouseUp : Kullanıcı nesnenin üstündeyken mouse'un basılı tuşunu serbest bıraktığı zaman oluşur. Parametreleri MouseMove olayının parametreleri ile aynıdır ve aynı şekilde çalışırlar.

  146 - Visual Basic Başlangıç TextBox Nesnesi : TextBox nesnesi kullanıcı arayüzünde kullanıcının değiştirebiceği dinamik metinleri kullanıcıya sunar ve düzenlemesini bekler. TextBox nesnesinin en çok kullanılan özellikleri;
  Name : Bir nesnenin Name özelliği nesnenin programın içindeki adıdır. Bu özellik sadece tasarım anında değiştirilebilir.
  Text : TextBox nesnesinin ekranda görünen metnini içeren özelliğidir. Text özelliği değiştiğinde ekrandaki metinde aynı anda değişecektir veya kullanıcı metni düzenlediğinde Text özelliğinin değeri değişecektir. Name özelliği ile Text özelliği karıştırılmamalıdırlar.
  MaxLenght : Bu özellik ile TextBox nesnesinin içereceği metnin maksimum uzunluğudur. Örneğin Bir şifre alanına kullanıcı 8 haneden fazla karakter girmesini engellemek istersek maxlenght özelliğini 8'e eşitleyebiliriz. Girilecek metni sınırlandırmamak için de maklenght özelliğini 0'ra eşilenir.
  PassChar : Kullanıcının yazdığı karakterlerin yerini alan karakteri içerir. Örneğin bir programa girilirken kullanıcı adı ve parola sorulur ve kullanıcı adı girilirken kullanıcı girdiği kullanıcı adını birebir görebilirken, parolayı girerken parolanın her karakteri için "*" karakterini görür. Bu örnekte parolanın girildiği textbox nesnesinin PassChar özelliği "*" içerir. Bu sayede üçüncü şahıslar girilen parolaları göremezler.
  Locked : Kullanıcının ekrandaki metinleri belirli işlemler süreci içinde değiştirmesi engellenmesi için kullanılan özelliktir. Locked özelliğinin değeri True ise kulanıcı metni düzenleyemez ancak False ise düzenleyebilir.
  MultiLine : Metnin TextBox içinde birden fazla satırda görüntülenmesine olanak verir.
  ScrollBars : MultiLine özelliği True yapıldığında görüntülenmek istenen kaydırma çubuklarını göstermenize veya saklamanıza olanak tanır.
  TextBox nesnesine ait olaylar;
  Click : Kullanıcı mouse ile nesnesinin üstüne tıkladığında oluşan bir olaydır. Herhangi bir parametresi yoktur.
  DblClik : Kullanıcı mouse ile nesnesinin üstüne çift tıkladığında oluşan bir olaydır. Herhangi bir parametresi yoktur.
  Change : Kullanıcı TextBox'ın içindeki metni düzenlediği an oluşur. Herhangi bir parametresi yoktur.
  MouseMove : Bakınız Label nesnesi MouseMove Olayı.
  KeyPress : Kullanıcıdan veya sistemeden programa bir karakter gittiği zaman oluşan olaydır. Parametreleri;
  Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

  End Sub
  KeyAscii : Sistemden veya klavyeden programa gönderilen karakterin Ascii tablosundaki numarasıdır.
  KeyDown : Odak nesnenin üstündeyken kullanıcının klavye'nin bir tuşuna bastığı zaman oluşur. Parametreleri;
  KeyCode : Klavye üstünde kullanılan tuşun sistemde ilişkilendirildiği numarasıdır.
  Shift : Integer veri tipinde bir parametredir ve klavyenin hangi fonksiyon tuşuna basıldığını gösterir. Parametrenin değerlerine göre ifade ettikleri;
  Shift Parametresinin değeri
  Basılı olan tuş
  0 Hiçbiri 1 Shift 2 Ctrl 4 Alt 3 Shift+Ctrl 5 Shift+Alt 6 Ctrl+Alt 7 Shift+Ctrl+Alt
  KeyUp : Odak nesnenin üstündeyken kullanıcının klavyede bastığı tuştan parmağını kaldırdığı an oluşur. Parametreleri KeyDown olayının parametreleri ile aynıdır ve aynı şekilde çalışırlar.

  147 - Visual Basic Başlangıç CommandButton : Kullanıcı arayüzünde gerekli veriler girildikten sonra bir işlemi başlatmak için kullanılan nesnedir. CommandButton nesnesinin en çok kullanılan özellikleri;
  Name : Bir nesnenin Name özelliği nesnenin programın içindeki adıdır. Bu özellik sadece tasarım anında değiştirilebilir.
  Caption : Command nesnesinin ekranda görünen metnini içeren özelliğidir. Name özelliği ile Caption özelliği karıştırılmamalıdırlar.
  Default : Bir diyalog penceresinde bulunan onay tuşunun Default özelliğine True değerini atarsak, diyalog penceresini kullanan kullanacı pencere üstünde herhangi bir yerde {ENTER} tuşuna basarsa onay tuşuna basmış sayılır. Bir Form üstünde sadece bir CommandButton nesnesinin Default özelliği True değerini alabilir.
  Cancel : Bir diyalog penceresinde bulunan iptal tuşunun Cancel özelliğine True değerini atarsak, diyalog penceresini kullanan kullanacı pencere üstünde herhangi bir yerde {ESC} tuşuna basarsa iptal tuşuna basmış sayılır. Bir Form üstünde sadece bir CommandButton nesnesinin Cancel özelliği True değerini alabilir.
  CommandButton nesnesine ait olaylar;
  Click : Kullanıcı mouse ile nesnesinin üstüne tıkladığında oluşan bir olaydır. Herhangi bir parametresi yoktur.
  Private Sub Command1_Click()

  End Sub

  148 - Visual Basic Başlangıç ListBox : Arayüz içinde basit anlamda (tek sütun) listeleri görüntülemekte kullanılan nesnelerdir. ListBox nesnesi içindeki liste elemanları ekrana sığmayacak kadar fazlaysa ListBox nesnesinin sağ tarafında düşey bir kaydırma çubuğu belirir ve bu sayede listenin bütün elemanları görüntülenebilir. Kullanıcı ListBox nesnesindeki bir elemanı seçebileceği gibi duruma göre birden fazla elemanı seçmesi de istenebirilir. ListBox nesnesinin en önemli metodları ve özellikleri aşağıda listelenmiştir. Ayrıca liste elemanlarının görünmeyen bir değerleri vardır. Görünen değer bir String değerdir fakat görünmeyen değer bir Long değerdir.
  Özellikleri
  ListIndex : Tek seçimli modda seçili olan liste elemanının, çoklu seçim modunda en son seçilen liste elemanının index numarasını saklar. Türü Integer'dır. 1. Liste elemanının ListIndex değeri 0'dır. n. elemanın ListIndex değeri n-1 dir.
  ListCount : Liste elemanlarının sayısını verir. Türü Integer'dır.
  Text : Seçili Liste elemanın görünen liste değerini verir ve değiştirir. Türü String'dir.
  ItemData(
  [ListIndex]) : ListIndex değeri ile belirtilen liste elemanının görünmeyen değerini verir ve değiştirir. Türü Long'dur.
  Selected(
  [ListIndex]) : ListIndex değeri ile belirtilen liste elemanın seçli olup olmadığını belirtir ve atar. Türü Boolean'dır.
  Sorted : Liste elemanlarının görünen değerlerine göre sıralanıp sıralanmayacağını belirtildiği özelliktir. Türü Boolean'dır.
  List(
  [ListIndex]) : ListIndex değeri ile belirtilen liste elemanının görünen değerini verir ve değiştirir.
  MultiSelect : Kullanıcının liste içinde birden fazla kayıt seçip seçemeyeceğini belirtildiği özelliktir. Türü Integer'dır.
  Metodları
  Clear : Liste içindeki bütün elemanları silen metoddur.
  ListBox1.Clear
  AddItem [Görünen Değer] : Görünen değeri parametre olarak alan bu metod ile listeye eleman eklenir.
  ListBox1.AddItem "Visual Basic"
  Refresh : Listenin ekran görüntüsünü güncelleyen metoddur.
  ListBox1.Refresh
  RemoveItem(
  [ListIndex]) : ListIndex ile belirtilen liste elemanını listeden siler.
  ListBox1.Remove(0)

  149 - Visual Basic Başlangıç ComboBox : Arayüz içinde basit anlamda (tek sütun) listeleri tek satırda (sadece seçili liste elemanını) görüntülemekte kullanılan nesnelerdir. ComboBox nesnesi içindeki liste elemanları birden fazlaysa ComboBox nesnesinin sağ tarafındaki düşey ok tüşüna basılınca sağ tarafında duruma göre kaydırma çubuğu olan bir liste belirir ve bu sayede listenin bütün elemanları görüntülenebilir. ComboBox nesnesinin en önemli metodları ve özellikleri aşağıda listelenmiştir. Ayrıca liste elemanlarının görünmeyen bir değerleri vardır. Görünen değer bir String değerdir fakat görünmeyen değer bir Long değerdir.
  Özellikleri
  ListIndex : Tek seçimli modda seçili olan liste elemanının, çoklu seçim modunda en son seçilen liste elemanının index numarasını saklar. Türü Integer'dır. 1. Liste elemanının ListIndex değeri 0'dır. n. elemanın ListIndex değeri n-1 dir.
  ListCount : Liste elemanlarının sayısını verir. Türü Integer'dır.
  Text : Seçili Liste elemanın görünen liste değerini verir ve değiştirir. Türü String'dir.
  ItemData(
  [ListIndex]) : ListIndex değeri ile belirtilen liste elemanının görünmeyen değerini verir ve değiştirir. Türü Long'dur.
  Selected(
  [ListIndex]) : ListIndex değeri ile belirtilen liste elemanın seçli olup olmadığını belirtir ve atar. Türü Boolean'dır.
  Sorted : Liste elemanlarının görünen değerlerine göre sıralanıp sıralanmayacağını belirtildiği özelliktir. Türü Boolean'dır.
  List(
  [ListIndex]) : ListIndex değeri ile belirtilen liste elemanının görünen değerini verir ve değiştirir.
  Style : ComboBox'ın ekran üstündeki görünümünü ve kullanımını değiştirir. Sadece tasarım anında değiştirilebilir.
  Metodları
  Clear : Liste içindeki bütün elemanları silen metoddur.
  ComboBox1.Clear
  AddItem [Görünen Değer] : Görünen değeri parametre olarak alan bu metod ile listeye eleman eklenir.
  ComboBox1.AddItem "Visual Basic"
  Refresh : Listenin ekran görüntüsünü güncelleyen metoddur.
  ComboBox1.Refresh
  RemoveItem(
  [ListIndex]) : ListIndex ile belirtilen liste elemanını listeden siler.
  ComboBox1.Remove(0)

  150 - Visual Basic Başlangıç 151 - Visual Basic Başlangıç Horizantal ve Vertical ScrollBar : Arayüz içine sığmayan bilgilerin veya listelelerin görünmeyen yerlerinde dolaşmak için kullanılan nesnelerdir. Bu nesnelerin tek yaptıkları arayüzde minimum ve maximum değeri belli olan kaydırma çubuklarının tutamaçlarının kullanıcı tarafından yerleri kullanıcı tarafından değiştirilmesi durumunda oluşacak olayla programcı kendi bilgilerini birleştirir ve ekran üstünde bütün bilgileri kademeli olarak kullanıcıya aktarabilir. Buna örnek olarak bir harita üstünde kullanıcıyı dolaştırmak verilebilir. Bu nesnelerin en önemli özellikleri ve olayları aşağıda açıklanmıştır.
  Özellikleri
  Value : Kaydırma çubuğu tutamacının mevcut konumunu belirtir. Türü Integer'dır.
  Min : Kaydırma çubuğu tutamacının en solda veya en altta olduğu zaman aldığı Value değeridir. Türü Integer'dır.
  Max : Kaydırma çubuğu tutamacının en sağda veya en üstta olduğu zaman aldığı Value değeridir. Türü Integer'dır.
  Olayları
  Change Olayı : Kaydırma tutamacının konumunun değişmesiyle olurur.
  Scroll Olayı : Kaydırma tutamacının konumunun fare ile sürüklenerek değiştirilmesi sırasında oluşur.

  152 - Visual Basic Başlangıç CheckBox : Kullanıcıdan bir onay alınması gerektiğinde veya bir bilginin olup olmadığında (Doğru/Yanlış) kullanıcıya bilgi vermek için veya kullanıcıdan bilgi almak amacıyla kullanılan nesnedir. CheckBox'a ait önemli özellikler ve olaylar aşağıda açıklanmıştır.
  Özellikleri
  Caption : CheckBox'ın yanındaki metni içeren özelliktir.
  Value : CheckBox'ın seçili olma durumunu gösteren ve değiştiren özelliktir. Türü Integer'dır.
  Olayları
  Click Olayı : Kullanıcı tarafından CheckBox nesnesinin seçilme durumunun değiştirilmesiyle gerçekleşir.

  153 - Visual Basic Başlangıç RadioButton : Kullanıcıdan birden çok seçenek içinden sadece birini seçmesi istenildiğinde kullanılan nesnedir. Bir form içinde gruplanmamış olan RadioButton'lar içinden sadece bir tanesi seçilebilir. RadioButton'a ait önemli özellikler ve olaylar aşağıda açıklanmıştır.
  Özellikleri
  Caption : RadioButton'ın yanındaki metni içeren özelliktir.
  Value : RadioButton'ın seçili olma durumunu gösteren ve değiştiren özelliktir. Türü Boolean'dır.
  Olayları
  Click Olayı : Kullanıcı tarafından RadioButton nesnesinin seçilme durumunun değiştirilmesiyle gerçekleşir.

  Güncelleme : 2010-06-17
 2. 2012-11-20 #2
  Ben sitenizi çok beğendim çok güzel bir site hem birçok şey var.. :d

  Okunma: 4726 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -