Orta Çağ Avrupası ve Arap Edebiyatı'nda Yedi Denizler diye geçen denizler kümesi. Aslında 7'den fazla olan bu denizlere yedi denizler denmesi, ingilizcede 7 anlamına gelen "Seven" sözcüğüne benzeyen ve "birkaç" anlamına gelen "Several" kelimesi ile ilişkilidir.


  • Dalmaçya Denizi
  • Ege Denizi
  • Umman Denizi
  • Karadeniz
  • Hazar Denizi
  • Hint Okyanusu
  • Akdeniz
  • Basra Körfezi
  • Kızıldeniz