Deccal, ahir zamanda farklı inançlara göre Mesih'in veya Mehdi'nin ikinci kez yeryüzene gelmesinden önce insanlığın dini inançlarını kullanıp saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan düşünce yada varlık.


Hadislere göre, Deccal kıyamete yakın bir zamanda Mesih'in dünyaya zuhurundan önce AllahÂdem ile kıyamet arasındaki vakitte Allah'ın yeryüzüne gönderdiği en büyük fitnedir. tarafından insanları kötü yola ve imansızlığa çağıran,

Bir Hadise göre, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem "Deccal'a denk gelen, ona karşı kehf suresinin ilk ayetlerini okusun" demiştir. Deccal ilk olarak bir kavme gelir daha sonra bu kavme kendisinin onların tanrısı olduğunu ve ona inanmalarını söyler ve bu kavim ona inanır.

Bir hadise göre,Deccal bu kavmin topraklarını verimli kılar, hayvanlarını besili yapar, yağmurlarını çoğaltır. Daha sonra başka bir kavme gider bu kavme de kendisine inanmalarını söyler ama bu kavim onun tanrı olmadığını sadece bir fitne olduğunu söyler. Bunun üzerine deccal bu kavmin topraklarını kurutur, ekinlerini çürütür, kuraklık getirir.
Sonra Mehdi Deccal'ı aramaya koyulur. Hadise göre Mehdi Mesihle beraber Deccali yenecek kişidir. Mehdi Deccal'ın yanına varır.Deccal ona kendisine iman etmesini söyler. Fakat Mehdi kabul etmez. Deccal dev bir kılıçla mehdiyi ortadan ikiye keser ve iki parçasını çok uzak ayrı iki noktaya gönderir.


Sonra bu parçaları çağırır ve birleştirir ve tekrar iman edip etmediğini sorar. Mehdi gene iman etmez bu sefer deccal Mehdi'yi boğazlamak ister ama Allah-u Teala mehdinin boğazına bakırdan çok sert bir halka koyar ve deccal onu boğamaz. Sonra İsa Şam'daki Ümeyye Camii'nin minaresine inerve daha sonra deccali Mehdilyle birlikde yener ve insanlığı islama davet görevine başlar.


Eski Ahit ve Yeni Ahit'de benzer bir varlıktan bahsedilmektedir;