İngilizce Sıfatlar; Nice, Big, Beautiful - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

İngilizce Sıfatlar; Nice, Big, Beautiful

 1. İngilizce sıfatlar konusunu değişik başlıklardan oluşur.İyelik sıfatları (possessions), karşılaştırma sıfatları (comparatives) ve derecelendirme sıfatları (superlatives) gibi konuları farklı konular altında göreceğiz. Bunun yanında sıfatlar ve zarflar arasındaki ilişkilleri göreceğiz. Sıfatlarla ilgili örnek cümleler ve anlamları konunun içerisinde yer alacak.

  Sıfatlar, isimlerden önce kullanılan ve isimleri değişik yönlerden niteleyen ya da belirten sözcüklerdir.

  İngilizcede de sıfatlar genellikle isimlerden önce kullanılırlar.

  Bazı örnek cümleler:

  • It's a beautiful day. Güzel bir gün.


  • My teacher is very young. Öğretmenim çok genç.


  • It's an expensive restaurant. O pahalı bir restoran.


  • They're very friendly people. Onlar çok sıcakkanlı insanlar.

  Sıfatlar "to be" fiilinden sonra da kullanılabilirler.
  My teacher is very young. Öğretmenim çok genç.
  Sıfatlar kullanıldıkları yerlere göre, tekillik-çoğulluk durumlarına göre ya da erkek-kız kullanımına göre değişiklik göstermezler.

  • a clever girl - aklı bir kız
  • clever girls - akıllı kızlar
  • a clever boy - akıllı bir erkek çocuğu
  • clever boys - akıllı erkek çocukları

  Aşağıdaki isim ve sıfatlarla ilgili örnek cümleler oluşturalım:

  • Small / rooms The rooms are small. / They're small rooms. Odalar ufak. / Onlar ufak odalar.
  • Not / long / story It's not a long story. / The story's not long. Uzun bir hikaye değil. / Hikaye uzun değil.
  • Happy / children The children are happy. / They're happy children. Çocuklar mutlu. / Onlar mutlu çocuklar.
  • Dirty / restaurant The restaurant's dirty. / It's a dirty restaurant. Restoran kirli. Kirli bir restoran.
  • Heavy / books The books are heavy. / They're heavy books. Kitaplar ağır. / Onlar ağır kitaplar.
  • Old / house The house is cold. / It's a cold house. Ev eski. / O eski bir ev.
  • Quiet / village The village is quiet. / It's a quiet village. Kasaba sessiz. / O sessiz bir kasaba.
  • pretty / garden The garden's pretty. / It's a pretty garden. Bahçe çok güzel. / O güzel bir bahçe.


 2. 2013-02-27 #2
  keşke birde metin verseydinniz.yinede emeğe saygı teşekkürler.

  Okunma: 3357 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -