Seviye Belirleme Sınavı (SBS), ilköğretimin 6, 7 ve 8'inci sınıflarında; görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, müzik, beden eğitimi, rehberlik/sosyal etkinlikler dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ders yılı sonunda yapılan merkezî sistem sınavlarıdır. Öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunlu değildir. Öğrencilerin bu 3 sınavdan alacağı puanların ortalamasına göre lise girişleri yapılacaktır.2008 yılında SBS'ye 7.sınıf olarak giren öğrencilerin bu yılki puanının %40'ı,2009'da girecekleri sınavın sınıf puanının %60'ı alınacaktır.Fakat bu öğrenciler dışında kalan öğrencilerin 6.sınıftaki OGES puanının %25'i,7.sınıftaki OGES puanının %35'i,8.sınıftaki OGES puanının %40'ı alınacaktır. OGES Puanlarının hesaplanmasında girilen SBS sınavının %70'lik,o yılki okul notları olan Yıl Sonu Başarı Puanı'nın %25'lik,ve Davranış Puanı'nın %5'lik payı olacaktır.Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre bir velinin itirazıyla Davranış Puanları Danıştay tarafından iptal edilmiştir ve MEB tarafından yeniden düzenlenmiştir.Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Sınav 6. Sınıflarda 80 7.Sınıflarda 90 8.Sınıflarda 100 sorudur.6.sınıflara 90,7.sınıflara 100 ve 8.sınıflara 120 dakika sınav süresi verilmektedir.