Ruhsal Zeka (SQ), zihinsel zeka (IQ) gibi bir idrak becerisi. Daniel Goleman'ın literatüre kazandırdığı "duygusal zeka (EQ)" ruhsal derinliğin kapısına dayanan önemli bir adımdır; ancak "evren-yaratıcı" bütünlüğünden kopuk olduğu için hâlâ çok sınırlıdır. Ruhsal zeka (SQ), düşünebilinecek her şeyi, her olayı açıklama iddiasında bir bakış açısıdır. "Q", İngilizce, "Quotient; bölüm, alan" kelimesinin ilk harfidir. "S" ise "Ruhsal" kelimesinin karşılığı olan İngilizce "Spiritual" kelimesinin ilk harfidir.


Ruhsal Zekanın Doğuşu

IQ ve EQ üzerinde yapılan incelemelerde, her iki zekayı da aşan ve her iki zekadan da önemli sonuçlar doğuran farklı noktalar olduğu görüldü. Yapılan gözlemlere göre , insan, başına gelebilecek bir trafik kazasını önleyebilir; gecenin karanlığında hırsızın kapısının önünden geçmesine gizli yöntemlerle engel olabilirdi. Bu zekayı kavramlaştıran ilk eser, Oxford Üniversitesi'nde "stratejik liderlik programı" çerçevesinde eğitimci olan Donah Zohar ile psikiyatrist ve psikoterapist olan Dr. Ian Marhsall tarafından SQ: Connecting with our Spiritual Intelligence adıyla 288 sayfalık bir kitap olarak yayınlandı.Türkiye'de ve Türkçe'de ruhsal zeka ile ilgili ilk çalışma ise Muhammed Bozdağ'ın eseri Başarının Gizemli Boyutu Ruhsal Zeka (SQ)dur. Ruhsal zeka ile ilgili Tony Buzan, Kathleen Noble, Frances Vaughan ve David B King'in de çalışmaları olmuştur. Bu çalışmaların her biri birbirinden bağımsız çalışmalardır. Bu nedenle çalışmaların ortak noktaları olduğu gibi birbirinden çok farklı yaklaşımları da bulunmaktadır.