Coulomb Yasası Nedir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Coulomb Yasası Nedir?

 1. Coulomb yasası, elektrik yüklü iki parçacık arasındaki kuvvetin büyüklüğü, yüklerin çarpımı ile doğru, yüklerin arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır şeklinde ifade edilir.

  Bu tanım, Newton'un, mekanik harekete ilişkin üçüncü yasasına benzerdir. Colulomb yasasının formülasyonu, Newton'un yerçekimi yasası ile aynı formdadır: Bir kütlenin, ikinci kütleye uyguladığı elektriksel kuvvet, ikincinin birinciye uyguladığına eşittir.

  Sayısal form

  172 - Coulomb Yasası Nedir?

  burada:

  173 - Coulomb Yasası Nedir? uygulanan kuvvetin büyüklüğü,

  174 - Coulomb Yasası Nedir? birinci kütlenin yükü,

  175 - Coulomb Yasası Nedir? diğer kütlenin yükü,

  176 - Coulomb Yasası Nedir? 8.988×109 N m2 C-2 (veya m F-1) elektrostatik sabit veya Coulomb kuvvet sabiti,

  ve

  177 - Coulomb Yasası Nedir? 8.854×10-12 C2 N-1 m-2 (veya F m-1) elektrik sabiti'dir.

  cgs sisteminde, yük birimi statcoulomb olarak tanımlanır ve böylece Coulomb kuvvet sabiti 1 olur.

  MKS gibi daha sık kullanılan birimlerle ölçüldüğünde, Coulomb kuvvet sabiti, k, nümerik olarak, yerçekimi sabiti G den çok daha büyük olacaktır ve dolayısıyla bu durumda yerçekimi kuvveti ihmal edilebilirdir.

  F kuvveti, yüklü iki kütleyi birbirine bağlayaı yüke sahip kütleler bu hat üzerinde birbirini iterler, zıt yüklü kütlelerse birbirini çekerler.

  Vektörel form

  Kuvvetin hem yönünü hem de büyüklüğünü aynı anda hesaplayabilmek için, yasanın vektörel versiyonunu kullanmak gerekebilir.

  178 - Coulomb Yasası Nedir?

  burada

  179 - Coulomb Yasası Nedir? ; elektrostatik kuvvet vektörü,

  q1 ; kuvvetin uygulandığı yük,
  q2 ; yük,

  180 - Coulomb Yasası Nedir? ; iki yük arasındaki mesafe vektörü,

  181 - Coulomb Yasası Nedir? ; q1'in konum vektörü,

  182 - Coulomb Yasası Nedir? ; q2'nin konum vektörü, ve

  183 - Coulomb Yasası Nedir? ; 184 - Coulomb Yasası Nedir? ; yönüne bakan birim vektördür. Bu vektör denklemi, zıt yüklerin birbirini çektiğini, aynı yüklerinse birbirini ittiğini gösterir. 185 - Coulomb Yasası Nedir? negatif olduğunda çeken, pozitif olduğunda ise iten bir kuvvet söz konusudur.


 2. 2016-01-04 #2
  arkadaşlar bu yasnın 2. deyişle anlatılması gerek sizlere verceğim
  formülle daha kısa yola bulursunuz

  f=k. q1 q2
  ____
  d2

 3. 2016-01-04 #3
  böyle bir yasa varmı bana göre buna aşk denir

  Okunma: 14716 - Yorum: 2 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -