Zihin -hni
TDK, Türk Dil Kurumu

isim Arapça £ihn

1 .
Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünü.
2 .
(ruh bilimi) Bellek, an:

"Bu yavrucuğa bakarak hayalini zihnimde büyütmeye başladım."- Ö. Seyfettin.
3 . Anlayış, kavrayış:

"Zihni açık."- .
4 . Bilinç, dimağ.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • zihin açmak
 • zihinde (veya zihninde) yer etmek
 • zihin yormak
 • zihni açılmak
 • zihni bo*almak (*= ş)
 • zihni bulanmak (veya karışmak)
 • (birinin) zihnine girmek
 • (bir şeyi) zihnine yerleştirmek
 • zihnini altüst etmek
 • (biri bir şeyle) zihnini bozmak
 • (bir şey birinin) zihnini bulandırmak
 • zihnini çelmek
 • zihnini dağıtmak
 • zihnini kurcalamak (veya tırmalamak)
 • zihnini oynatmak
 • zihnini toplamak
 • (bir şeye) zihni takılmak
Birleşik Sözler
 • zihin açıklığı
 • zihin berraklığı
 • zihin bulanıklığı
 • zihin hesabı
 • zihin jimnastiği
 • zihin karışıklığı
 • zihin yorgunluğu