LEHÇE-İ OSMANÎ: Ahmet Vefik Paşa; sözlük; yazar bu sözlüğünde Türkçe sözcüklerle dilimizde kullanılmakta olan yabancı sözcükleri ayrı ayrı toplamıştır; ayrıca bu sözlükte " Türk " sözcüğünün açıklanmasında Osmanlıların büyük Türk milletinin bir parçası olduğunu ortaya koymuştur…


MÜNTAHABAT-I DURUB-I EMSAL :
Ahmet Vefik Paşa; sözlük; yazarın Türk atasözlerini toplayıp derlediği bir atasözü sözlüğüdür…

ŞECERE-İ TÜRK:
Ahmet Vefik Paşa; tarih; Ebulgazi Bahadır Han'ın eserinin Osmanlıcaya çevirisidir…

ADAMCIL ( MANZUM ÇEVİRİ ) :
Ahmet Vefik Paşa; komedi; ünlü Fransız yazar Moliere'nin eserinin Türkçeye çevirisidir…

SAVRUK (MANZUM ÇEVİRİ ) :
Ahmet Vefik Paşa; komedi; ünlü Fransız yazar Moliere'nin eserinin Türkçeye çevirisidir…

TARTÜF ( MANZUM ÇEVİRİ ) :
Ahmet Vefik Paşa; komedi; ünlü Fransız yazar Moliere'nin eserinin Türkçeye çevirisidir…

DON CİVANİ ( MENSUR ÇEVİRİ ) :
Ahmet Vefik Paşa; komedi; ünlü Fransız yazar Moliere'nin eserinin Türkçeye çevirisidir…

DUDU KUŞLARI ( MENSUR ÇEVİRİ ) :
Ahmet Vefik Paşa; komedi; ünlü Fransız yazar Moliere'nin eserinin Türkçeye çevirisidir…

İNFİAL-İ AŞK (MENSUR ÇEVİRİ) :
Ahmet Vefik Paşa; komedi; ünlü Fransız yazar Moliere'nin eserinin Türkçeye çevirisidir…

KADINLAR MEKTEBİ ( MANZUM ÇEVİRİ ) :
Ahmet Vefik Paşa; komedi; ünlü Fransız yazar Moliere'nin eserinin Türkçeye çevirisidir…

KOCALAR MEKTEBİ ( MANZUM ÇEVİRİ ) :
Ahmet Vefik Paşa; komedi; ünlü Fransız yazar Moliere'nin eserinin Türkçeye çevirisidir…

OKUMUŞ KADINLAR (MENSUR ÇEVİRİ) :
Ahmet Vefik Paşa; komedi; ünlü Fransız yazar Moliere'nin eserinin Türkçeye çevirisidir…

AZARYA ( UYARLAMA ) : Ahmet Vefik Paşa; komedi; ünlü Fransız yazar Moliere'nin eserinin Türkçeye uyarlamasıdır…

DEKBAZLIK ( UYARLAMA ) :
Ahmet Vefik Paşa; komedi; ünlü Fransız yazar Moliere'nin eserinin Türkçeye uyarlamasıdır…

MERAKİ ( UYARLAMA ) :
Ahmet Vefik Paşa; komedi; ünlü Fransız yazar Moliere'nin eserinin Türkçeye uyarlamasıdır…

TABİB-İ AŞK ( UYARLAMA ) :
Ahmet Vefik Paşa; komedi; ünlü Fransız yazar Moliere'nin eserinin Türkçeye uyarlamasıdır…

YORGAKİ DANDİNİ ( UYARLAMA ) :
Ahmet Vefik Paşa; komedi; ünlü Fransız yazar Moliere'nin eserinin Türkçeye uyarlamasıdır…

ZOR NİKÂHI ( UYARLAMA ) :
Ahmet Vefik Paşa; komedi; ünlü Fransız yazar Moliere'nin eserinin Türkçeye uyarlamasıdır…

ZORAKİ TABİB ( UYARLAMA ) :
Ahmet Vefik Paşa; komedi; ünlü Fransız yazar Moliere'nin eserinin Türkçeye uyarlamasıdır…