Müzikli Tiyatro

Müzikli tiyatrolar, sözleri müzikle bestelenerek sahnede canlandırılan oyunlardır. Bu tür tiyatrolarda konunun bir bölümü veya tamamı bestelenmiş olabilir. Müzikli tiyatrolar "opera, operet, komedi müzikal, bale, revü ve skeç" gibi bölümlere ayrılır.
a- Opera:

 • Trajedi ve dramın bütün sözlerinin müzikle bestelenmiş şeklidir.
 • Tamamı bestelenmiş olarak müzik eşliğinde sahnelenen operalar, kültür seviyesi yüksek olan toplumsal tabakalara seslenir.
 • Müzikli ve duygusal tiyatro eserleri içinde sanat değeri en yüksek tür olan operalarda, oyuncular eseri büyük bir orkestra eşliğinde sahneler.


b- Operet:

 • Bu tiyatro türünde sözlerin bir kısmı müzikli, diğer kısmı müziksizdir.
 • Operetlerde oyunun müziksiz olan kısmı daha fazladır.
 • Halkın pek çok kesimini içeren geniş bir kitleye sesle-nir.
 • Basit bir anlatımı olan operet, halkın anlayabileceği bir dile sahiptir.
 • Bu tür, halk için yazılan, onu seviyesine uygun olan eğlenceli ve hafif konuları içerir.


c- Komedi müzikal:
Vodvil veya komedi türü oyunların arasına müzik parçalarının konması şeklinde ortaya çıkan tiyatrodur.

d- Bale:

 • Sözsüz tiyatro oyunu olan bale, sahne eserindeki konunun müzik ve dansla canlandırılmasından ibarettir.


e- Revü:

 • Tablo, skeç, şarkı ve monolog gibi sahnelerden kurulu daha çok, gündelik olayları alaya alan ve taşlayan gösteri türüne denir.
 • Operetin daha hafif bir biçimi olan revü; dedikoducu, geveze, boşboğaz bir kadın ile bir erkeğin konuşmaları şeklinde sergilenir.
 • Aralarda müzik ve danslara yer verilir.


f- Skeç:

 • Genellikle bir nükteyle son bulan, az kişili ve yalın, şakacı bir içeriği olan kısa, müzikli oyundur.