DÜNYA EDEBİYATINDA TİYATRO

  • Tiyatro, insanla birlikte doğmuş bir türdür.
  • Bu tür genellikle "temsil edilen eser" anlamında kullanılan Yunanca "theatron"
    sözcüğünden gelmektedir. Çünkü günümüzdeki anlamıyla çağdaş (modern) tiyatronun başlangıcı eski Yunan'da Bağ Bozumu Tanrısı Dionysos (Diyanizos) adına yapılan dinsel törenlere dayanmaktadır. Bu törenlerde keçi postuna bürünen insanlar koro halinde şarkılar, şiirler söyler; dans ederlerdi
  • Thespis (Tespis - bazı kaynaklarda Tepsis-) adında bir şair, MÖ. 6. yüzyılda koronun karşısına bir oyuncu (aktör) çıkararak klasik tiyatroda diyalogu başlatmıştır. Daha sonra Aiskhylos (Ayklos) ikinci oyuncuyu, Sophokles (Sofokles) ise üçüncü oyuncuyu sahneye koronun karşısına çıkarmıştır. Euripides (Öripides) de eserleriyle tiyatronun gelişmesine katkı sağlamıştır. Böylece klasik tiyatroda koro, giderek önemini yitirmiş ve modern tiyatronun temelleri atılmıştır.

  • Tiyatro, ilk insan topluluklarıyla birlikte ortaya çıkmış, antik çağlarda asıl kimliğine kavuşmaya başlamıştır.
  • Bununla birlikte "ilk tiyatro şenliği" MÖ. 534'te Atina'da düzenlenmiştir.