Elastik bağ doku; bol miktarda elastik fibril demetlerinin bulunduğu dokudur.

Elastik fibril demetleri paralel şekilde ya da birbirleriyle ilişkili ağlar şeklinde yapılar oluştururlar. Fibrillerin arasında fibroblast hücreleri ve kollajen fibriller bulunur. Elastik bağ doku; omurgadakalbin bazı bölgelerinde ve solunum yollarında kısmen bulunur.