Kaymakamlık Mesleği ve Özellikleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Kaymakamlık Mesleği ve Özellikleri

 1. Kaymakamlık- ili kim yönetir- ilçeleri kim yönetir?
  KAYMAKAMLIK

  Kaymakam, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en yetkili kamu görevlisidir.

  Kaymakam olmak isteyenlerin;
  · Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
  · Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
  · Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,
  · İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, insanları anlayabilen,
  · Yeniliklere açık, yaratıcı,
  · İşleri planlayabilen ve uygulamayı izleyebilen, yönetici özelliklerine sahip
  kimseler olmaları gerekir.

  Kaymakamlık mesleğine giriş koşulları

  1- "İktisat", "Ekonomi", "İşletme", "Maliye", "Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler", "Uluslararası İlişkiler", "Kamu Yönetimi", "Siyaset Bilimi", "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi", "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler" veya "Hukuk" lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programından mezun olmalıdır.

  2- KPSS'den, Bakanlıkça belirlenen puan türünden (KPSS 37) asgari puanı almak. (2004 yılı itibariyle, asgari olarak 70 almak gerekiyorken, 2005 yılı itibariyle 78,5 alınması gerekmektedir.)

  Kaymakam adaylığı için KPSS'deki test ağırlıkları ise şu şekildedir:
  Test Alanları Ağırlıklar

  Genel Yetenek 0,1
  Genel Kültür 0,1
  Hukuk 0,1
  İktisat 0,2
  Kamu Yönetimi 0,4
  Maliye 0,1  3- Kaymakamlık Sınavı

  A. Yazılı Sınav

  KAYMAKAM ADAYLARI YÖNETMELİĞİ
  MADDE 7
  1) Yazılı Sınav: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı sayılan adaylar arasında Bakanlıkça yapılan sınavdır. KPSS sonucunda, Bakanlıkça belirlenen puan türünden 70 puanın altına düşülmemek kaydıyla en yüksek nottan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadronun 20 katı kadar aday yazılı sınava girme hakkı elde etmiş olur. Yazılı sınava girme hakkı kazanmış olan en son adayla aynı puanı almış bulunan diğer adaylar da yazılı sınava girmeye hak kazanır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan tüm adaylara sınava giriş belgesi verilir. Sınavlar İnkılap Tarihi, Anayasa, İdare Hukuku, Ekonomi, Türkiye'nin İdari Yapısı, Türkiye'nin Ekonomik Yapısı ve Sorunları, Türkiye'de Mahalli İdareler, Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları alanında yapılan yenilikler ve benzeri idareciyi yakından ilgilendiren konularda hazırlanır.


  Soru Dağılımı


  DERSİN ADI
  (2002 YILI soru dağılımı/ 2004 YILI soru dağılımı)

  Anayasa Hukuku
  İdare Hukuku
  İdari Yargı

  85/96


  Makro İktisat
  Mikro İktisat
  Türkiye Ekonomisi

  60/45

  İnkılâp Tarihi

  15/10

  Temel Hak ve Hürriyetler Alanında Ülkemizdeki Son Gelişmeler

  -/9

  TOPLAM

  160/160  B. Sözlü Sınav

  KAYMAKAM ADAYLARI YÖNETMELİĞİ
  MADDE 7
  2) Sözlü Sınav: ... Sözlü sınav, adayların yazılı sınav konularının yanı sıra, bilgilerinin ölçüldüğü, genel kültür, muhakeme, kavrayış, ifade yetenekleri, genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu açısından değerlendirildiği ve fiziki durumunun tespit edildiği sınavdır. ...
  Sözlü sınavlarda değerlendirme Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notlar toplamının ortalaması alınarak yapılır. Bu ortalama notu 70'den aşağı olanlar yetersiz sayılarak elenirler.
  Kesin başarı notu, sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınavı kazananların atanma işlemleri İçişleri Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihlerde yapılır.
  Sözlü Sınav Ankara'da yapılmaktadır.

  Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Belirtilen Genel ve Özel Koşullardan Bazıları İse Şunlardır:
  Türk vatandaşı olmak
  Kamu haklarından mahrum olmamak
  Askerlikle ilgili bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. (Ancak yazılı sınav tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan terhislerine en çok 3 ay kalanlar yazılı sınava kabul edilirler.)
  Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle, 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Ancak fiili askerlik ödevine çağrılıp da, yukarıda belirtilen yaş sınırını askerlik ödevleri sırasında geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmeleri şartı ile bu yaş durumları aday olarak alınmalarına engel teşkil etmez.)
  Mülki İdare Amirliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak; memleketin her ikliminde iş görmeye bir engeli olmadığı tam teşekküllü Devlet hastanelerindeki sağlık kurullarından alınacak raporla belirtilmiş olmak.
  Yaptırılacak tahkikata göre Mülki İdare Amiri olmaya engel teşkil edecek kişisel veya ailevi bir kötü sanı bulunmamak.
  Kaymakamlık Stajı

  KAYMAKAM ADAYLARI YÖNETMELİĞİ
  Kaymakam Adaylarının Tabi Olacakları Stajlar
  Madde 12- A) Kaymakam Adayları; yıllık izin hakları saklı kalmak üzere normal hallerde aşağıdaki sıra ve ortalama sürelerle Kaymakam Adaylığı staj devresine tabi tutulurlar.
  İl Merkez stajı 1
  Bakanlık Merkez stajı-1 3 ay
  Kaymakam Refikliği stajı 1 ay
  Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş stajı 1.5 ay
  Bakanlık Merkez Stajı-2 2 4 ay
  Yurt dışı stajı 12 ay
  Milli Güvenlik stajı 1.5 ay
  Kaymakam Vekilliği stajı 8 ay
  Kaymakamlık Kursu 4 ay

 2. 2011-04-25 #2
  ailevi kötü sanı ile ne demek istiyor ?

  Okunma: 5205 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -