Buluşların Hayatımıza Olumlu Etkileri Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Buluşların Hayatımıza Olumlu Etkileri Nelerdir?

 1. Günlük hayatımızda pek çok teknolojik buluşukullanmaktayız. Bu buluşlar iletişimden sağlığa,eğitimden ulaşıma, beslenmeden eğlenceye kadarbir çok alanda yaşantımızı kolaylaştırmaya devametmektedir.

  İnsanlar, yeryüzünde var oldukları ilk çağlardanitibaren çevresini incelemeye ve ondanyararlanmaya çalışmıştır.Beslenebilmek için büyükçabalar sarfetmişlerdir. İlk çağlarda insanlarınkullandığı aletleri taşları yontarak yapmışlardır.

  Toprağı ekmeyi öğrenmiş. Buğday, arpa,mısır, mercimek gibi tahılları yetiştiripbeslenmelerinde kullanmışlardır. Koyun, keçi,sığır ve at gibi bazı hayvanları evcilleştirmişlerdir.

  Buluşların Hayatımıza Olumlu Etkileri Nelerdir?


  İnsanlık tarihinin en önemlibuluşu ateştir. Ateşin bulunmasıylabirlikte, insanlar yemek pişirme,ısınma gibi pek çok alanda ateşikullanmaya başlanmışlardır.

  İnsanların ilk önemli buluşlarından biri detekerlektir. Tekerlek ilk olarak çömlekçi çarkıolarak kullanılmıştır. Tekerlekli arabalarınyapılması insanların yaşamındabüyük kolaylıklar sağlamıştır.Tekerlekle birlikteinsanların yaşamını kolaylaştıranpek çok araç bulunmuştur. Buaraçlar zamanla geliştirilmiş vegünümüzdeki bilgi ve teknoloji seviyesineulaşılmıştır.

  Elektrik de önemlibuluşlardan bir diğeridir.İlk insanlar geceleri aydınlanmakiçin ateş yakmışlardır. Daha sonragece aydınlanmalarında mum vegaz yağı kullanmıştır.

  Günümüzde sağlık alanında da bir çok buluş veicatları görmekteyiz. İnsanların yakalandıklarıhastalıkların tedavisi ya da teşhisi için sağlıkçalışanları bir çok teknolojik aletlerikullanmaktadır. Örneğin, doktor bizi muayeneederken stetoskop kullanır.Röntgen veya MRcihazı ya da tahlil makineleri yardımı ilehastalığımıza teşhis konulur. Ayrıca günümüzdeameliyatlarda da bir çok teknolojik gelişmelertakip edilmektedir.Hastalığımızın tedavisindekullandığımız ilaçlarda olumlu buluş veicatlardandır.

  Petrolün bulunması ilegaz lambası ve lüks gibiaydınlatma araçları bulunmuştur.Aydınlatma alanındaki en önemlibuluş ise Edison’un elektrikle çalışan ampulübulması ile olmuştur.

  İnsanlar elektirik ve ampul sayesindeevlerini ve iş yerlerini geceleri de aydınlatmayabaşladılar. Bu sayede işlerini gece de yapma olanağıelde ettiler.Sanayi alanında yapılan en büyükbuluş, buhar makinesinin icadı olmuştur. Buhargücünün makinelerde kullanılmasıyla sanayi çağıbaşlamıştır. Bu sayede geliştirilen gemi, otomobil ,uçak yapımı ticaret ve ulaşımda büyük kolaylıklarsağlamıştır.

  Ulaşımda da teknolojik gelişmelersağlayarak insanların zamanı daha verimli kılmayabaşlamışlardır.Büyük yollar, su kanalları, köprüleryaparak ulaşımda büyük kolaylıklarsağlamışlardır.Eskiden aylarca at üstünde giderekulaşabildiği bir yere günümüzde uçakla birkaç saatsonra ulaşabilmektedir.

  Bilgisayar ve internetinkeşfedilmesi ile bilgiçağı başlamıştır.Bilgisayarlarda bilgiyidepolama, internet ile dekısa sürede bilgiyipaylaşma ve aynı zamandabu bilgilere ulaşmaolanakları da arttı.

  Giderek artan insan nüfusunun barınması içindev apartmanlar yapıldı. Bu apartmanların ısınmasıiçin kalorifer sistemleri kuruldu.

  Evimizde kullandığımız teknolojik aletlerhayatımızı hiç düşünemediğimiz kadarkolaylaştırmaktadır. Örneğin fırında hazırladığımızbir yemek pişerken, aynı zamanda ortaya çıkanbulaşıkları bulaşık makinesindeyıkayabiliyoruz.Bulaşıklar yıkanırken televizyonizleyebiliyor ya da bulaşıklar yıkanırken, yemekpişerken elbiselerimizi ütüleyebiliyoruz. Buradan daanlaşılıyor ki evde kullandığımız teknolojik aletlerhayatımızda çok büyük kolaylıklar sağlamıştır.   Konuyu Beğendin mi?
  Güncelleme : 2017-08-24

Konu Etiketleri

buluşların hayatımıza olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir, buluşların olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir, buluşların toplum hayatımıza olumlu etkileri, teknolojinin olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir

  Okunma: 2639 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: 2.2/5 - 5