Yıldız Haritası Nedir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Yıldız Haritası Nedir?

 1. Yıldız haritası
  Astrolojide her insanın doğduğu andaki gökyüzü konumuna Yıldız Haritası adı verilir. Yıldız Haritası Türkiye'de bazen Doğum Haritası olarak da anılabilmektedir.

  İsim: burç resimleri.png
Görüntüleme: 820
Büyüklük: 146,1 KB (Kilobyte)


  Burçların oluşumu
  Yıldız Haritası Batı astrolojisinde ilkbahar Ekinoksunun başladığı nokta olan, sıfır derece Koç Burcu alınarak düzenlenmiştir. Buna bağlı olarak 360 Derecelik dairenin her burç için 30 Derece alınarak 12 ye bölünmesiyle 12 Burç buradan çıkartılmış olur. Çıkan bu 12 Burcun takımyıldızlarıyla bir alakası yoktur. Takımyıldızları Hint Astrolojisinde kullanılır. Hint astrolojisinde çok başarılı kişilik analizleri de yapılmaktadır. Batı Astrolojisiyle Vedik Astroloji Ayanamsa denir.


  Zodyak Burçlar Kuşağı
  Zodyak, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 18 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü bir gök kubbe kuşağıdır. Ekliptik, dünyamızdan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Güneş'in Yeryüzü çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesidir.

  Ekliptik düzlemi, günümüzde, gök ekvatoruna göre yaklaşık 23,5 derece eğilimli durumdadır ve onu, adları ekinoks olan iki noktadan keser; ilkbahar ekinoksu ya ya da "Koç'un ilk noktası" (ilkbahar noktası) ve sonbahar ekinoksu.

  Ekliptik üzerindeki yıllık dolanımı sırasında Güneş, günde yaklaşık bir derece ilerleyerek (yılda 360 Derece) Zodyağın 12 Burcundan geçer. Oysa çok iyi bilinmektedir ki Güneş'in Zodyağın 12 burcu çevresindeki görünür hareketini yaratan, gerçekte Dünya'nın Güneş çevresindeki dönüşüdür.

  Şu halde, astrolojik zodyak burcu, dünyadaki konumumuza göre Güneş'in mevsimlik durumunun belirtilmesidir.

  Yıldız Haritasını oluşturan faktörler
  Klasik Yıldız Haritası şu bölümlerden oluşmaktadır.
  • 12 Burç
  • 12 Ev
  • 10 Gezegen
  • Gezegenlerin birbirleriyle oluşturdukları açılar.
  Yıldız Haritası Kişilik analizi yapılmasında kullanılır. İnsanların geleceği hep merak etmesinden dolayı günümüzde Fal amaçlı olarak ta kullanılabilmektedir. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyette Fal bakmak yasaklanmıştır.

  Gezegenlerin anlamları

  Yıldız Haritasında Her gezegenin bir anlamı vardır. Bunların kısa anlamlarını şöyle sıralayabiliriz.
  • 5 - Yıldız Haritası Nedir? Güneş : Güneş Ruh ve Özbenliği gösterir. Güneş sistemindeki Tek Yıldızdır. Güneş Bilinçlilik demektir. Güneş Anı yönetir. Yaradılışın başını ve özünü Dairenin içindeki Nokta sembolü gösterir.
  • 6 - Yıldız Haritası Nedir? Ay : Nefis, İç güdü, Anne, Bilinçaltı, Bellek ile alakalıdır. Ay Dünyanın Tek uydusudur. Ay Bilinçaltını yönetir. Ayın sembolü Uydu alıcısı gibi Hilal sembolüdür. İçine almayı gösterir. Nasılki, Uydu anteni alır ve iletirse. Ay'da alır ve iletir. Ancak Ay'ın yüzleri değişir, Tıpkı Duygularımızın sabit kalmadığı gibi, hergün başka bir duygu halinde olmamız gibi. Ay bundan dolayı Astrolojide Duyguları ve bilinçaltını gösterir.

  Çok Tanrılı dinlerde (paganizm) Dolunay için şölenler yapılırdı. Birçok Pagan (hem çok tanrılı dinden olan ve çok Tanrıya inanan ama tek tanrıya esas alan Din - Pagan bu dinin mesubu insan) Ayın dört Fazında özel merasim yapardı. Halen bu Dine inanan pekçok insan Dünyanın pekçok ülkesinde Yeni Ay'ı, Dolunay'ı ve diğer iki çeyreğini ( yani ilk dörttebir ve son dörttebir - ilk çeyrek ve son çeyrek ) kutlanmakta, şölenler düzenlemektedir.

  Bu dine inanan insanlar halen Dünyamızda vardır. Şaman Dinine inanan insanların günümüzde Modernize olmuş hali Cadılık'tır. bkz. . Cadılar dünyadaki bütün dinleri kabul eder onların Büyü Sanat'larını uygularlar. Günümüzün modern Cadı'ları Amerikada bir Din kurmayı başarmış ve Hükümete bunu Bir Din olarak kabul ettirmişlerdir.

  İslamiyet öncesi Araplar, Kabe'de 360 Put bulunduruyordu. 360 Put Dairenin 360° Derecesine Denk düşmekteydi. 360 Put'tan bir tanesi hepsine hakimdi. Bu Tanrının ismi Hubal'dı. Hubal Kureyşlilerde Ay Tanrısıydı. Ve Hubal'ın 3 Gelini vardı. Bu tarihsel gerçek HollyWood ( Yani Kutsal Ağaç anlamına geliyor. ) 'da Dracula Filminde, Draculanın 3 Gelini gösterildi. Daha sonra Van Helsing Filminde Yine Dracula'nın 3 gelini olduğu sunuldu. Charli'nin Melekleri( Charlie's Angels ) Dizisinde yine bu 3 gelin, 3 melek olarak işlenmiştir.

  İşte Hubal'ında eski Kureyşlilerde ( İslamiyet öncesi ) 3 gelini bulunmaktaydı. Bunlar Kuran-ı Kerim NECM SÛRESİ'inde anılmaktadır. Bu ayetler Salaman Rüşti'nin Meşhur Şeytan Ayet'leri Adını verdiği Kitabından Dünyaya yayılmış ve meşhur olmuştur. Bu Ayetler şöyledir;

  53 - NECM SÛRESİ
  Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin başındaki "en-Necm" kelimesinden almıştır. Necm, Yıldız demektir. Sûrede başlıca, Kur'an'ın vahiy eseri olduğu vurgulanmakta, herkesin yaptığının karşılığını göreceği, Allah'ın kudretinin delilleri konu edilmektedir.
  • 18. Andolsun ki, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü.
  • 19. Siz de gördünüz değil mi Lat ve Uzza'yı?
  • 20. Üçüncü olarak da öteki Menat'ı?

  NECM SÛRESİ 19 ve 20. Ayet.(E.HAMDİ YAZIR'ın Tercümesi). Bu 3 Gelin Kuran-ı Kerim'de bu şekilde anılmaktadır. Ay Tanrısı Hubal ismi geçmemektedir.

  Güneş, Ay ve Yıldızlar kelimesi İbrahim Peygamber soyundan gelen Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam Dinlerinin Kitaplarında yer almaktadır. Bundan dolayı Ay'ın anlamı ve değeri insanlık tarihinin çok öncesine dayanmakta ve işlenmektedir.
  • 7 - Yıldız Haritası Nedir? Merkür: Düşünme, Zeka, Haberleşme konularıyla ilişkilidir.
  • 8 - Yıldız Haritası Nedir? Venüs: Sevgi, Empati kurma, Güzellik, Kadın, Hoşlanma, Beğenme, Kadınlık Arketipi(İlk örnek).
  • 9 - Yıldız Haritası Nedir? Mars: Arzu, Şehvet, Savaş, Elegeçirme, Kazanma, Sahip olma, Erkeklik Arketipi. Mars (mitoloji) ' de Savaş Tanrısıdır(Roma), aynı zamanda Yunan mitolojisinde Ares ismi verilir.
  • 10 - Yıldız Haritası Nedir? Jüpiter: Merhamet, Anlayış, Hoşgörü, İnanç, Din, Yargı, Genişleme prensibi.
  • 11 - Yıldız Haritası Nedir? Satürn: Sağlamlık, Saygı, Ciddiyet, Sorumluluk, Önemseme, Korku, Zaman, Daralma Prensibi.
  • 12 - Yıldız Haritası Nedir? Uranüs: Yenilik, Teknoloji, Aykırılık, Farklı olma, Elektrik ve Teknoloji.
  • 13 - Yıldız Haritası Nedir? Neptün: Hayal Alemi, Yaratıcılık, Mistisizim, Ezoterizm, Görsel Yaratıcılık, ilahi Duygular, Belirsizlik.
  • 14 - Yıldız Haritası Nedir? Pluto: Transformasyon, Dönüştürme, Güç Kurma, Kontrol etme, Tahakküm etme, Yeraltı Dünyası.


  Güncelleme : 2013-12-03
  Okunma: 3485 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -