Psikolojik manipülasyon, insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme veya yönlendirme anlamına gelir. Bu etkileme ve yönlendirme sonucu insanlar davranış değişikliği ya da kanaat değişikliği gösterebilirler.


Manipülasyon Teknikleri

Sosyal psikologların üzerinde çalıştıkları manipülasyon tekniklerinden bazıları:

  • Foot in the Door,kapıya ayak koyma tekniği (Freedman ve Frazer, 1966)
  • Law Ball,oltaya takma tekniği (Cialdini, 1978)
  • Door in the Face,yüzüne kapıyı çarpma tekniği (Cialdini,1975)
  • Açık ve zımni tarzlar
  • Klasik ve yeni tarzlar