4 Büyük Melek Dışındaki Melekler ve Görevleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

4 Büyük Melek Dışındaki Melekler ve Görevleri

 1. Kirâmen Kâtibîn: “Değerli yazıcılar” anlamına gelen Kiramen kâtibin tabiri Kur’an’da bir yerde geçer:

  “ Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir” İnfitâr suresi, 10-12. ayetler

  “ İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarınızı yazmaktadırlar. İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” K âf suresi, 17-18. ayetler

  Münker ve Nekir: Ölen her insana kabirde sual sormakla görevli iki melektir. Haklarında Kur’an’da bir bilgi bulunmayan bu meleklerden sadece hadislerde bahsedilmektedir.

  Hazene-i Cennet ve Cehennem: Cennet ve Cehennem’deki işleri yürütmekle görevli meleklerdir. Cennet melekleri müminleri selamla karşılayarak onlara hizmet edip arkadaşlık yaparlar.

  Hamele-i Arş (A rş‘ı Taşıyan Melekler):
  Bunlar gök meleklerinin üstünde, Arş’ı taşımakla görevlendirilmiş meleklerdir.

  “ Melekler onun (göğün) etrafındadır. O gün Rabbin’in arşını, bunların da üstünde sekiz (melek) yüklenir.” Hâkka suresi, 17. ayet

  Mukarrebûn Melekler: Allah’a çok yakın ve şerefli bir makamda bulunup sürekli Allah’ı tesbih etmekle (Onu anıp yüceltmekle) görevlidirler.

  4 Büyük Melek Dışındaki Melekler ve Görevleri


  Güncelleme : 2017-12-25
Bölüm: Merak Edilenler

Konu Etiketleri

10 büyük melek isimleri, 4 büyük melek dışında kuranda adı geçen melekler, 4 büyük melek dışındaki meleklerin adları, dört büyük melek dışındaki meleklerin görevleri ve özellikleri

  Okunma: 5409 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -