Belli - Belli Nedir - Belli Hakkında
Belli ( ı )
sıfat


  • Beli olan:

"Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz.

Birleşik Sözler

karınca belli


belli (II)
sıfat

1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum:
"Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.

2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr:
"Bu azade insanlarda her türlü adiliklerden uzak bir efendilik olduğu ne kadar da bellidir."- A. H. Çelebi.
3 .
Belirli, muayyen:"Bu oyun çok kısa, belli bir temsil süresi doldurmuyor."- A. Ağaoğlu.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

  • belli etmek
  • belli olmak

Birleşik Sözler

  • belli başlı
  • belli belirsiz