Haydar Hilmi Vaner Kimdir?

Haydar Hilmi Vaner (1875 - 1954) Türk devlet adamı ve siyasetçi.

Devlet görevi
1899 yılında Mülkiye'den mezun oldu. Bundan sonra çeşitli kaymakamlık, mutasarrıflık ve valilik görevlerinde bulundu.

Kurtuluş Savaşı dönemi
Van valisi görevindeyken Kuvayımilliye yanlısı olmak suçlamasıyla Osmanlı İmparatorluğu Hükümeti tarafından 1919 Ağustos ayında görevden alındı. Son Osmanlı Meclisine Van milletvekili olarak katıldı. Meclisin 16 Mart 1920 günü İngiliz askerleri tarafından dağıtılması üzerine Anadolu'ya geçerek Kurtuluş Savaşına katılır.

Mustafa Kemal'in çağrısıyla 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında toplanan Sivas Kongresi'ne katılır. Sonrasında 23 Nisan 1920 günü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde Van milletvekili olarak yeralır. Temmuz 1920'de Konya valisi olur.

Görevden alınışı
1920 yılı Ekim - Kasım aylarında patlak veren Konya Ayaklanması sorasında kentte validir. Ayaklanmacılarla uzlaşma görüşmeleri yürütmeye çalışsa da başarılı olamaz. İsyanın bastırılmasından sonra görevinde yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden alınır. Bundan sonra İstanbul'a yerleşecek ve devlet görev almayacaktır.

Geleneği
Soyadı kanunundan sonra Vaner soyadını alacaktır. Ayrıca Kurtuluş Savaşında gösterdiği yararlılıktan dolayı 1925 yılında Kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir.