Günahlar ve Sevaplar - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Günahlar ve Sevaplar

 1. Günahlar Ve Sevaplar

  Söylenmesi caiz olmayan sözler
  1- Bir alet çalışmayınca veya bozulunca azizlik etti demek uygun değildir. Çünkü dinimizde aziz; izzetli, şerefli, değerli, evliya gibi anlamlara gelir. Bozulunca şerefli bir iş yaptı denmez.

  2- Çocuk yedinci kattan düştü. Mucize olarak kurtuldu demek caiz olmaz. Çünkü mucize sadece Peygamberlerde görülür, çocuğa Peygamber denmiş olur. Allah'ın kudreti ile kurtuldu demek gerekir.

  3- Günahkâra veya kâfire, (Günah keçisi) demek caiz değildir.

  4- Ana babası Hıristiyan olan, namazda zammı sure olarak (Rabbenağfirli velivalideyye...) âyetini okuması caizdir, salli bariklerden sonra dua olarak caiz değildir.

  5- (Haram ama seviyorum) demek haram olur, küfür olmaz.

  6- (Allah yazdıysa bozsun) demek, dua niyetiyle caizdir.

  7- Kâfire, (dayı, amca, dayıcığım, buyurun) demek, âdet olarak söylendiği için caizdir.

  8- Allah bizi düşündüğü için göz vermiş demek caiz olmaz. Zira düşünmek mahluklara mahsustur.

  9- (Allah kuşlara kanat vermeyi ihmal etmemiş) demek uygun değildir. Allahü teâlâ ihmal etmez. Sanki ihmal de edebilir anlamı çıkacağı için söylememeli. İhmal etmez anlamında söylemek küfür olmaz.

  10- Yüzünü gören Cennetlik veya hacı oluyor, demek caiz olmaz. Çünkü bir kimseyi görmekle Cennetlik veya hacı olunmaz. Bu bakımdan böyle söylemek yanlıştır.

  11- Müslümana şeytan gibi adam demek caiz değildir. Cin gibi demek caizdir.

  12- Müslüman ölü için (Toprağı bol olsun) demek caiz olmaz, bu ifade gayri müslimler için kullanılır.

  13- (Allah kuşların planını kader defterine çizerken yakıt ihtiyaçlarını da hesaba katmış) demek caiz ise de böyle ifadeler kullanmak uygun olmaz.

  14- (Allah insanın binasını hücre tuğlası ile örmüş) demek caiz ise de dememelidir.

  15- Kâfire yaptığı iyilik için Allah razı olsun ifadesini imana gelmesini veya "Allah razı olduğu şekle çevirsin" diye niyet ederek söylemek caizdir.

  16- (Allah unutmadı) demek edepsizlik olur. Sanki böyle demekle unuttuğu zaman da olabilir anlamı çıkmaması için böyle söylememeli.

  17- (Allah yarattı demem döverim, almadan vermek Allah'a mahsus) gibi sözler küfür olmaz, ancak, Allahü teâlânın ismini, gereksiz yere kullanmak hürmetsizlik olur. Lüzumsuz yere yemin gibidir.

  18- Şerefsizim ki doğru söylüyorum demek caiz değildir. Müslüman böyle söylemez.

  19- (Anam avradım olsun) demek küfür olmaz. Ama müslümana böyle söylemek yakışmaz.

  20- Kalbin çalışmasına Allah'ın mucizesi denmez. Allah'ın kudreti, hikmeti demelidir.

  21- İlah yerine "Ey rahmeti bol padişah" demek, ibadet olmayan yerlerde caizdir.

  22- Eskimiş Kur'an demek caiz değildir. Eski Mushaf olur ama, eski Kur'an olmaz. Kur'an, Allah kelamı demektir. Kur'an-ı kerimin kağıtlara yazılmış şekline Mushaf denir. Bunun gibi, büyük Kur'an, küçük Kur'an demek de caiz olmaz.

  23- Kur'an için antivirüs programı, Resulullah için yürüyen Kur'an, Savaş Peygamberi, Allah için mimar, sanatçı diyenler var. Böyle söylemek caiz değildir. Çünkü Allahü teâlânın isimleri, tevkîfîdir, yani dinin sahibinin bildirmesine mevkuftur, bağlıdır. İslamiyet'in söylediği ismi söylemelidir. İslamiyet'in bildirmediği isim söylenemez. Ne kadar iyi, güzel isim olsa da, söylenmez. Dinde bid'at çıkarılmamalı. Diğerleri de böyledir. Allah Resulüne, Allah kelamına saygı göstermeli, misyonerlerin tuzaklarına düşüp de müslüman olarak böyle şeyler söylememeli.

  24- Bazıları, "Domuz oğlu domuz, domuz gibi bakıyorsun. Eşek oğlu eşek demek küfürdür, çünkü böyle söyleyince Hz. Âdem'e kadar gider. Böyle söyleyenin iman ve nikahını tazelemesi gerekir" diyorlar. Bunlar doğru değildir. Hz. Âdem'e kadar gitmez. Böyle söylemek uygun değilse de, küfür olmaz. Müslüman böyle sözler söylemez.

  25- (Anladıysam Arap olayım) demek uygun değildir. Niyeti, Arabı, Peygamber efendimizi kötülemek ise küfür olur.

  26- (Allah bana kulum demesin) diyerek yemin etmek caiz değildir, çok tehlikelidir.

  27- Allah'a akıl sahibi demek caiz değildir, akıl mahluktur. Allahü teâlâ aklın yaratıcısıdır.

  28- Eskiden mürşid-i kâmiller vardı, ama dünya işlerinden anlamazlardı demek caiz değildir. Onlar ahiret işleri gibi, dünya işlerini de bilirlerdi. Bazı kimseler de evliya ayrı, âlim ayrı diyorlar. Yani evliya ilimden anlamaz diyorlar. Evliya haramdan, mekruhtan kaçan salih kimsedir. İlim olmadan haramdan, bid'atlerden nasıl kaçılır ki?

  29- İnsanlar için, (Beni ihya etti, beni ihya ettiniz) demek caiz değildir. İhya etmek kelimesi, canlandırmak, can vermek, diriltmek anlamındadır. Bu anlamda kullanılması uygun değildir.

  30- Allah insanı veya şu çocuğu özenerek yaratmış demek caiz değildir. Allahü teâlâyı acizlikle suçlamak olur. Allah bir şeye "Ol" dedi mi hemen oluverir. O şeyi yaratmak için zahmet çekmez, yorulmaz. Yaratıcı, yaratılanla mukayese edilmez. İnsanı veya güzel çocuğu yaratmak için çok gayret gösteriyor, hayvan veya çirkin çocuk için özenmeye lüzum görmüyor demek olur ki, böyle sözler insanı imandan çıkarır. (Hadika)

 2. 2007-04-05 #2
  Dilin Günahlarından


  1- Gıybet etmek. Yani Müslüman kardeşinin arkasından hoşuna gitmediği ondaki olan şeyi zikr etmendir.
  2- Nemime etmek. Yani sözü bozgunculuk için aktarmaktır.
  3- Söz aktarmadan kışkırtmak. Hayvanlar arasında olsa dahi.
  4- Yalan söylemek. Yani gerçek dışı olan sözdür.
  5- Yalan yere yemin etmek.
  6- Gazıf sözleri (yâni namusa lâf atıcı sözler) bunlarda çoktur. O, insana veya yakınlarından birine zinayı nisbet eden her sözle olur. İşte o nisbet ettiği kimseye gazıftır.
  Hür olan gazf edenin haddi, onu 80 defa kırbaçlamaktır, köle olanın ise bunun yarısıdır.
  7- Sahabilere söğmek.
  8- Yalancı şahitlik yapmak.
  9- Varlıklı olanın uzatması yani (varlıklı olup gücü yettiği halde) borcu ödemeyi ertelemek.
  10- Müslümana söğmek, lânet etmek, alaya almak ve onu kıracak herhangi bir sözü söylemek.
  11- Allâh ve Resulu hakkında yalan söylemek.
  12- Batıl iddiada bulunmak.
  13- Bid'i talak (yani bid'i boşamak) oda; hayız halinde veya hayzın kesik olduğu vakitte cinsi münasebet yaptıktan sonra boşamadır.
  14- Zihar, oda hanımına şöyle söylemesidir: „Sen bana annemin beli gibisin." yani „Seninle cinsi münasebet yapmam". Bundan sonra hemen boşanmazsa kefaret vermesi gerekir. Oda; kusurdan uzak Mü'min bir köleyi serbest bırakmaktır.
  Eğer kâfir bir köleyi azat etse dahi caizdir.
  Buna gücü yetmiyorsa arka arkaya (kesintisiz) iki ay oruc tutar. Bunada gücü yetmiyorsa altmış miskini yedirir.
  15- Anlamı değiştirecek şekilde Kur-an'ı veya anlamını değiştirmezse dahi harekeleri yanlış okumak.
  16- Malıyla veya mesleğiyle varlıklı olanın dilencilik yapması.
  17- Verecekli ( borclu olan) ile alacaklıdan ( borcunu alacak olan) veya emaneti olan ile emanet sahibinden başkasının bilmediği borcu veya eşyayı vasiyet ederek haber vermemek.
  18- Babasından başkasına veya efendisinden yani kendisini serbest bırakandan başkasına intima etmek. Kendisini serbest bırakandan başkasını adlandırarak şöyle demesi gibi: "Beni filan serbest bıraktı".
  19- Din kardeşine hıtbe (nişan üstüne nişan) yapmak.
  20- İlimsiz fetva vermek.
  21- Şer'i (dini bir sebep) bir sebep olmadan zararlı olan ilmi öğretmek ve öğrenmek.
  22- Allâh'ın hükmü dışında hükmetmek.
  23- Ölünün iyi tarafını yüksek bir sesle anmak.
  24- Ölüm musibetinden dolayı sızlanarak bağırmak (ağıt).
  25- Harama teşvik eden veya farzdan vaz geçirecek söz söylemek.
  26- Dini, Peygamberlerden birini, alimleri, Kur-an'ı veya dinin sembollerinden bir şeyi kötüleyen her sözü söylemek.
  27- Kaval çalmak.
  28- İyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamaktan özürsüz susmak.
  29- Öğrencinin bulunmasıyla birlikte farzı ayn ilmini gizlemek.
  30- Müslümanı alçaltmak için ona gülmek.
  31- Şahitlik etmeyi gizlemek.
  32- Sana farz olan selama karşılık vermeyi bırakmak.
  33- Hac ve Umre nuskuyla ihrama girene veya farz orucunu tutana tahrik edici öpücük mahsurludur (yani caiz değildir). Eğer meninin gelmesinden korkuyorsa (yani farz orucu tutan). Fakat eğer meninin inmesinden korkmuyorsa o zaman mekruh olur, öpülmesi helâl olmayan kimseyi öpmek mahzurludur (yani caiz değildir).

 3. 2007-04-07 #3
  Günah, insanı sevaptan alıkoyan veya geri bıraktıran, yapılmasıyla hayırdan uzaklaştıran işe denir. bu itibarla günahlar büyük ve tüçük olmak üzere iki kısma ayrılmışlardır.
  Âlimler büyük günahları farklı sayılarda zikretmişlerdir. Bir günahın büyüklerden sayılması kimi zaman onun sürekliliğinden kimi zamanda onun kötü neticeleri açısından büyük sayılmıştır. İslam alimleri bu hususta pek çok eser telif etmişlerdir.
  Hafız Muhammed ez-Zehebî (h. 748) büyük günahları ve onlardan sakınmanın yollarını açıklayan müstakil bir eser yazmıştır. Eserinde büyük günaları elli küsür kadar saymıştır

 4. 2007-04-19 #4

  1- Allahın varlığı hakkında insanda meydana gelecek en ufak bir şüphe ve tereddüt.
  2- Allahın cisim olduğunu düşünmek ve hayalinde canlandırmak.
  3- Cenab'ı Hakkın sıfatlarından herhangi birini insanların sıfatlarına benzetmek. (Mesela Cenabı Hakk'a dil ve ağız gibi mahlukatın hassalarından olan azalar hayal etmek)
  4- Allah'ı bir şeye hulûl etmiş olarak kabul etmek.
  5- Cenab'ı Hakka analık, babalık veya oğulluk isnad etmek. Haşa "Allah Baba" demek veya "Her şeyi yaratan Allah ama Allah'ı yaratan kim" (!) gibi sözler söylemek veya bunları kalbinden geçirmek. (Cenabı Hak Yaratan varlıktır. Yaratılan varlık değildir)
  6- Peygamberlere yalancılık isnadında bulunmak
  7- Peygamberlerden herhangi birini inkar etmek.
  8- Peygamberlere günah isnadında bulunmak
  9- Peygamberlerin yüksek terbiye ve ilimlerini Allah'ın yetiştirmesiyle değil de, bir insanın yetiştirmesiyle olduğunu sanmak.
  10- Meleklerden her hangi birini inkar etmek.
  11- Meleklere erkeklik dişilik isnadında bulunmak.
  12- Hakkında ayet olan herhangi bir mücizeyi inkar etmek
  13- Tevatur yoluyla sabit olan ayın yarılması ve mirac hadisesi gibi mücizeleri inkar etmek.
  14- Kur'an-ı Kerim'in bir ayet veya bir cümlesini inkar etmek.
  15- Kur'an-ı Kerim'de en ufak bir noksanlık düşünmek ve "kifayetsizdir" diye bir fikre sahip olmak.
  16- Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinden ve kanunlarından daha üstün kanun ve hükümler olduğunu iddia etmek veya düşünmek, veya hutta ileri bir zamanda böyle bir fikre sahip olabilirim diye düşünmek.
  17- Kabir sualini ve azabını, öldükten sonra dirilmeyi inkar etmek veya şüphe ile karşılamak.
  18- Hesap gününü, sıratı, mizanı, cennet ve cehennemi inkar etmek.
  19- Cennet nimetleri veya Cehennemin azabı hakkında şüphede bulunmak, inkar etmek "Allah hiçbir kuluna azap etmez" demek.
  20- mü'minlerin ebediyyen Cehennemde kalacağını söylemek.
  21- Her hangi bir farzın bir cüz'ünü veya tamamını inkar etmek, Mesela: "5 vakit namazdan öğle veya ikindi namazları bu devirde kılınmaz, farz olamaz" demek veya düşünmek.
  22- Faizi, insan öldürmeyi, günah ve haram kabul etmemek.
  23- İslam dinini mühimsememek ve hor görmek.
  24- Herhangi bir kâfiri mü'minden üstün görmek.
  25- Haramlardan birini helâl adetmek veya ayetle sabit bir haramı inkar etmek.
  26- Sahabelerden her hangi biri hakkında münafık, mürai (iki yüzlü), kâfir diye düşünmek.
  27- Bir mü'mini imanından dolayı hakir görmek veya bir kâfiri küfründen dolayı üstün görmek.
  28- İslamiyetin dünya saadetine engel olan bir din olduğunu söylemek veya düşünmek.
  29- Bir mü'mini küfürle suçlamak.
  30- Küfrü icap ettiren her hangi bir şeyi kendi isteğiyle hatırından geçirmek.
  31- Üzerinde ayet yazılı her hangi bir şeyi kasten kirletmek veya pisliğe tutmak.
  32- "Müzik aletlerinden birini çalarak Kur'an okumak"
  33- "O adam peygamber olsa gene inanmam"demek.
  34- "Peygamber gelse gene kabul etmem" demek.
  35- "Allah olsan ne yapabilirsin sen bana" demek.
  36- "Allah' ımı inkar edeyim bu böyle" demek.
  37- "Ne olur şu güzelim şarap haram olmasaydı" demek.
  38- "Namaz kılmam, kılmayacağım" demek.
  39- Allahın emir ve yasaklarından ve kanunlarından biriyle alay etmek, (mesela alaylı alaylı : Hırsızlık mı yaptın uzat kolunu, adam mı öldürdün uzat boynunu" diyerek istihza etmek veya istihza edenin gülmesine gülerek mukabelede bulunmak.
  40- Küfrü icabettiren bir söz söylendiğinde onu gülerek karşılamak.
  41- "İslam dini efsane ve hurafeden ibarettir" demek.
  42- Ruhların kalıptan kalıba geçtiklerine inanmak.
  43- Peygamberimizden sonraki hiristiyan ve yahudileri mü'min kabul etme, onların da dini haktır diye itikat etmek.
  44- Kur'anın kanunlarını Allahın kelamı diye değil de akla, mantığa, ilme ve felsefeye uygundur diye kabul etmek.
  45- Bir kâfire karşı muhabbet etmek. (Bu hususa bilhassa taassup derecesinde her hangi bir fıkraya fikren angaje olan kimseler dikkat etmelidir. Hele hele her şeyin sahtesinin çıkktığı günümüzde pek öyle zahire ve elfaza kapılarak hemen. "iyidir, aradığımız ve beklediğimiz olsa olsa budur" diye körü körüne birine sevgi beslememek lazımdır. Çünkü dış memleketlerden konmuş casuslar bir memleketin en yüksek idari mevkilerini işgal edebiliyorlar ve yükselebiliyorlar. Bu türlü bir sevgi dahi kişinin imanını götürür.)
  46- Uzun müddet küfre hizmet etmiş ve müslümanlığa zararı dokunmuş birisini sevmek, onu desteklemek ve hakkında Allah razı olsun diye dua etmek.
  47- Ölmüş bir kâfire veya İslam dinine kötülüğü dokunmuş birine "Allah rahmet eylesin" demek.
  48- Kafirlerin öteden beri kendilerini müslümanlardan ayırmak için kullandıkları Haç, zünnar (v.s) gibi alameti küfür olan şeyleri takmak veya giymek.
  49- Allah'ın ve dininin düşmanlarını taklit etmek, onların hallerini, tavırlarını kendisine örnek ittihaz etmek.
  50- İbadetlerinde Cenabı Hakkın rızasından başkalarının hoşnutluğunu gözetmek ve başkalarının görmeleri için kulluk etmek.
  51- Kendisi veli olmadığı halde velilik iddiasında bulunmak.
  52- "Bu gün Kur'an-ı Kerimle dünya idare edilemez" demek veya diyen birine "doğru söylüyor" demek.
  53- Allah'a (cc) peygemberimize ve peygamberlerden herhangi birine, dine veya kitaba sövmek, hakaret etmek veya söven, hakaret eden birine sevgi beslemek o anda onun yüzüne gülmek.
  54- Ağıza veya göze sövmek, küfretmek.
  55- Nazar değmesin diye bir şeye boncuk takmak (Allah'tan gayri bir şeyden ümit beklemek)
  56- Allah dostlarından her hangi bir veli'ye düşmanlık etmek, çalışmalarını baltalamak.
  57- Şeriat, dini aykırılıkları bulunmayan ve Allah'ın dinini yaymağa çalışan bir topluluğa, Kur'an'ın şeriatın öğretildiği bir müesseseye düşmanlık etmek ve onların çalışmalarını baltalamak.
  58- Bir kâfirin dünyalık bir iyiliğinden dolayı cennete gireceğine kail olmak ve mesela "insanlığa bu kadar iyiliği dokunup da cennete giremiyecek olursa ben de cennet'e girmem" demek.
  59- Her hangi bir sünneti ittihaz etmiş bir mü'mine "sana hiç yakışmamış" demek. (Mesela sakal ve bıyık)
  60- Hakkında nas (Ayet-Hadis) olduğu açıkça bilinen, ayrıca icma ve selefi salihiyn efendilerimizin, Şah'ı Nakşi Bendi Abdulhaliki Gucduvani, İmamı Rabbani ve daha binlerce İslam büyüklerinin kail oldukları, kabul ettikleri Rabıta hakkında ileri geri laf etmek ve küfürdür, demek.
  61- "Peygamber gelse kararımdan beni caydıramaz" demek.
  62- "Bu işin inşAllahı maaşAllahı yok artık" demek.
  63- "İşte küfrün adını günah koymuşlar. böylelerine küfür sevaptır" demek.
  64- "Oruç tutup namaz kılmak neye yarar benim kalbim temiz" demek ve farzları hafife almak.
  65- "İslam dini dünya işlerini geriletmiştir" demek.
  66- Melaike-i kiramdan herhangi birine günah isnadında bulunmak (Harut ve Marut gibi)
  67- Hastalanmıyan birisine: "Seni Allah unuttu" demek.
  68- Gelecekten haber verdiğini iddia eden kimseyi tasdik etmek doğru söylüyor demek.
  69- "Eğer bu işi ben yapmış isem kâfirim" demek.
  70- Yalan olduğunu bildiği halde "Allah biliyor ki seni oğlumdan daha çok seviyorum" demek.
  71- "Allahım! rahmetini bana vermekle cimrilik etme" demek.
  72- "Allah'ın hiç işi kalmamışta bu gibi şeyleri mi yaratıyor" demek.
  73- "Allah falan kuluna şu kadar veriyor bana ise şu kadar veriyor. Bu adalet midir" demek.
  74- "Ben bu kadar iyilikte ve hayırda bulunuyorum bütün belalar yine bana geliyor. Falan kimse ise her çeşit kötülüğü yapıyor paşa gibi yaşıyor; bu nasıl adalet" demek.
  75- "Cinleri olacakları biliyor" demek.
  76- "Eğer ahirette Allah hakkı ile hükmederse senden hakkımı alırım" demek.
  77- "Falan kimse peygamber olsa idi ben iman etmezdim" demek.
  78- "Eğer Adem Aleyhisselam buğdaydan yemese idi biz eşkiya olmazdık" demek.
  79- "Falan kimse peygamber olsa idi yine de yalan konuşurdu" demek.
  80- Birisini döverken "dövme" denilse o da "Gökten dövme diye ses gelse yine bırakmam" demek.
  81- Kur'anın Arapça olmayıp başka bir lisanla olduğunu iddia etmek.
  82- Kur'anın bazı ayetlerini alaya almak ve mesela "Ben namazımı yalnız kılarım. Çünkü Allah 'İnnessalate tenhâ' buyurur" demek.
  83- Namaz kıl diyen kimseye: "Sabret Ramazan gelsin kılarız" demek.
  84- Zikirlerle alay etmek.
  85- Bir günahı işlerken besmele çekmek.
  86- Abdestsiz olarak bilerek namaz kılmak.

  87- "Eğer Allah Cenneti bana verse, sensiz girmem" demek.
  88- "Falan adamla Cennete bile girmem" demek.
  89- "Falan kimse kıble olsa o tarafa yüzümü çevirmem" demek.
  90- Hırıstiyan veya Yahudi, yahut başka din üzere ölenlerin azab göreceklerine inanmamak.
  91- "Ramazan bitti artık namazı rafa koydum" demek.
  92- Alim kıyafetine bürünüp yüksek bir yere çıkarak alay tariki ile konuşma yapmak veya böyle yapan kimsenin hareketlerine gülmek.
  93- Boşanma hakkında : "Ben talak malak bilmem" demek.
  94- "Hırıstiyanlık Yahudilikten daha hayırlıdır" demek.
  95- Yakını ölen kimsenin. "Ey Allahım! Biz şimdi ne yapacağız sen niçin böyle yaptın" diyerek sitemde bulunmak.
  96- Meşru bir sebep olmadığı halde bir kimse için "Şu adamın kanı helaldir ve mübahtır" demek.
  97- "Allahü Teâlâ falan kimseyi vaktinden evvel öldürdü ve vakitsiz gitti" demek.
  98- Yabancı bir kadına bakıpta : "Güzele bakmak sevaptır" demek.
  99- Ahiretten bahseden kimseye . "Ordan haber veren kim? Oraya gidip gelen var mı?" demek. Günah işleyen bir kimseye "Tövbe et" denildiğinde "Ben ne yaptımda tövbe edeyim" demek  Kaynak: M.Zahit Kotku Ehli sünnet akaidi ( Büyük Günahlar )


  Okunma: 13349 - Yorum: 3 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -