Strateji veya sevkülceyş, uzun vadede önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için izlenen yoldur.Temelde askeri bir terim olan strateji, bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta politikalara en fazla desteği vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatıdır.


Askerlikte Strateji

Askeri strateji, silahlı kuvvetlerin ya da bu kuvvetler bünyesindeki kurumların stratejik amaçlarına ulaşmak için izledikleri yoldur.

Diplomaside Strateji


-Barışçıl stratejiler,

-Çatışma stratejileri,

Politikada Strateji

-Ödünleşme.

-Gözden düşürme.

-Yüceltme.

-Kahramanlaştırma.

-Kutsallaştırma.


-Yaranma.

-Engelleme.

İşletme Yönetiminde Strateji

İşletme yönetiminde strateji kavramı, bir işletmenin içinde yer aldığı ortamın dinamizmine karşın, kararlılığını koruyarak varlığını sürdürmek ve pazarda başarı elde etmek için seçtiği yolu betimlemektedir.Henry Mintzberg işletme stratejilerini beş kategoride değerlendirmektedir:

-Plan.

-Şaşırtma.

-Örüntü.

-Konumlama.

-Perspektif.