Ahmet Nebil Yurteri Kimdir?


Name:	180px-Ahmet_Nebil_Yurderi.gif 
Views:	830 
Size:	31,8 KB (Kilobyte) 
ID:	31817Ahmet Nebil Yurteri, TBMM 1. Dönemde Afyon milletvekilliği yapmış bir din adamıdır.

1876'da Afyon'da doğdu. Alim ve şair Dehşetizade Salih Efendi'nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Afyon'da tamamladı. Daha sonra Konya ve İstanbul'a giderek buralardaki medreselerde öğrenimini sürdürdü. Üstün başarıyla müderrislik icazeti aldı. Özellikle fıkıh ilminde temayüz etti. Afyon Şeriye Mahkemesi üyeliği ile memuriyet hayatına başladı. Babasının kurduğu Dehşeti Medresesi'ndeki müderrislik göreviyle çalışmalarını devam ettirdi.
İzmir'de Yunan işgalinin başlaması üzerine, Milli Mücadele'ye katıldı. Afyon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kuruluşunda görev aldı. Kuvayı Milliye'nin faaliyetlerine katıldı.

TBMM 1. Dönem için yapılan seçimde Karahisar-ı Sahip (Afyon) Milletvekili olarak 23 Nisan 1920'de meclisin açılışında hazır bulundu. Bu arada Ankara Fetvası'nı "Karahisar-ı Sahip Mebusu Ulemadan Nebil" ismiyle imzaladı. Mecliste İktisat ve İçtüzük komisyonlarında çalıştı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunun kurulmasından sonra muhalefetteki II. Grupta yer aldı. Dönem içinde 9'u gizli oturumlarda olmak üzere kürsüde 173 konuşma yaptı. Milletvekilliği bu dönemde sona erince memleketine dönerek müderrislik görevini sürdürdü.

Soyadı Kanunu ile "Yurteri" soyadını aldı. 18 Eylül 1943'te vefat etti. Evli ve altı çocuk babasıydı.