Halil Hilmi Bozca (doğum 1888 Bolvadin, Afyonkarahisar Türkiye), Türk siyasetçi.

TBMM 1. Dönem'de Karahisarı Sahip (Afyonkarahisar) milletvekilliği yapmış hukukçu ve siyasetçidir.

1941-1947 yılları arasında Afyonkarahisar baro başkanlığı yapmıştır.

27 Ağustos 1948 tarihinde DP'den istifa ve ihraç kararları üzerine mahalli olarak Afyonkarahisar'da Hüseyin Haşim Tiryakioğlu, Yusuf Mazhar Eren ile birlikte Öz Demokrat Partisi kurmuştur. Partinin teşkilâtı hiç bir zaman kurulmadı. Yayın organı Demokrat Afyon gazetesiydi. Parti Programı gerçek demokrasi, doğrular ve ahlâk kaidelerine dayanarak cumhuriyet rejimi içinde kalmakla sağlanır ile özetlenebilir. Parti ayrıca liberal ekonomi taraftarı, dış politikada Birleşmiş Milletlere güven duymaktaydı. Bu parti 5 Temmuz 1949'da DP İkinci Kurultayı sonunda Müstakil Demokratlar Grubu ile birlikte Millet Partisi'ne iltihak edilince kendiliğinden kapanmıştır.