Mustafa Hulusi Çalgüner veya Mustafa Hulûsi Efendi, Osmanlı Meclisi Mebusanı 4. Döneminde (son) ve TBMM 1. Dönem'de Karahisarı Sahip milletvekilliği yapmış din adamı ve siyasetçidir.


1919'da Denizli'nin Çal ilçesinde halkı milli mücadele için örgütleyerek Türk halkını Kurtuluş Savaşı'na katılmaya çağıran ilk din adamlarından birisi olmuştur.

Yaşamı
1872'de Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu. Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda bulunmuş, Karahisar Kadısı iken, 48 yaşında, I.Dönem Karahisarısahip Milletvekili seçildi. Adliye ve Şer'iye Encümenlerinde bulundu.

1919'da Çal ilçesi müftüsü iken ilçesinde halkın milli mücadeleye katılması için çalışarak bu alanda çalışan ilk din adamlarından oldu. 17 Mayıs1919 günü halkı Çal Camisi'ne toplayarak düşman istilasına karşı seyirci kalınmamasını ve silahla mukavemet edilmesinin gerekli olduğunu anlatmış; sonraki günlerde aynı camide yapılan toplantılarla direnişi örgütlemeye çalışmıştı.


25 Ağustos 1938'de hayatını kaybetti.