Geriye sadece yapay DNA dizilimini bir hücreye nakletmek kalmıştı ki o da oldu. Amerikalı genetikçiler, insan yapısı DNA'yı kullanarak yaşayan bir hücre yaratmayı başardı.İnsan yapısı yapay bir canlı yaratmanın mümkün…
Devamı